KULTURA

DODIJELJENE NAGRADE I PRIZNANJA ”DR. FERENC BODROGVARI”

Tradicionalne nagrade ”Dr. Ferenc Bodrogvari”, koje svake godine dodjeljuje Kulturno–prosvjetna zajednica općine Subotica stvaraocima koji su najviše doprinijeli kulturnom bogatstvu grada u prethodnoj godini, svečano su uručene 28. veljače u Velikoj vijećnici Gradske kuće. Ova nagrada nosi ime prerano preminulog filozofa i stvaraoca, a dodijeljena je 26. put.

Ovogodišnji laureati su: ravnatelj zbora Csaba Pasko, Valeria Besz?des Devavari te Stevan Mačković. Dobitnici posebnih priznanja su: Vojislav Sekelj, za zbirku pjesama U izmučenim riječima, Katarina Čeliković, za organiziranje IV. ”Dana Balinta Vujkova”, etno–skupina ”Iskon”, za seriju uspješnih koncerata, kao i ?rp d Bakos, glazbenik.

Dobitnicima nagrada i priznanja čestitala je Edit Molnar Pinter, iz odjela za obrazovanje u SO Subotica te Valeria ?goston Pribila u ime Kulturno–prosvjetne zajednice Subotica.

Nagradu (u vidu povelje koje je osmislila i uradila mlada umjetnica Ksenija Kovačević i plaketa s likom šamana – Imrea Šafranjija), Valeriji Besz?des Devavari uručena je za ”vrijedne zaključke do kojih je došla uspoređujući pripovjedačko znanje Boldižara Seča s pripovjedačkom tradicijom rumunjskih, mađarskih i vojvođanskih Mađara”. Ravnatelj zbora i orkestra Csaba Pasko, koji je u proljeće 2005. stekao zvanje magistra (na temu gregorijanskih korala), ”svojim nesebičnih angažiranjem i pedantnim odnosom prema glazbenom životu grada pokreće i izdaje godišnji kalendar vrsnih solista, komornih ansambala, kao i velikih glazbenih projekata” – kaže se u obrazloženju. Osim što je organizirao nastupe domaćih i stranih uglednih umjetnika u velepnom prostoru Bazilike, organizirao je i zapažen koncert 2. listopada prošle godine, prilikom preuzimanja zvanja ”Regens Chori”. Stevanu Mačkoviću nagrada je pripala za knjigu ”Industrijalci Subotice 1918.–1941.”, podijeljenu na poglavlja u kojima se obrađuju sve veće industrijske grane: građevinska, prehrambena, mlinarstvo, kožarsko–obućarska, kemijska, drvo–prerađivačka, industrija papirne robe, grafička industrija, metaloprerađivačka, tekstilna, gradska i državna poduzeća, te druge grane industrije i privrede.

Dobitnik posebnog priznanja ?rp d Bakos, bivši član Grupe ”Etnokor”, napisao je muziku za koreo–bajku Dječjeg kazališta ”Siromašni čizmar i kralj vjetra” i za predstavu ”Sulamit” u izvođenju Narodnog kazališta.

Posebno priznjanje pripalo je i Katarini Čeliković, knjižničarki Gradske knjižnice i našoj lektorici i jednoj od urednica Zvonika, koja je vodila književne susrete, susrete pjesnika, organizirala izložbe, a njena najveća zasluga ogleda se u činjenici da je pokrenula i organizirala četiri godine Dane Balinta Vujkova.

Zbirka poezije ”U izmučenim riječima” Vojislava Sekelja, objavljena prošle godine u izdanju ”Hrvatske riječi” (koja se odlikuje semantičkom višeslojnošću), doprinijela je da autor dobije posebno priznanje.

Osam članova grupe ”Iskon” zaslužilo je priznanje ”Dr. Ferenc Bodrogvari” a ”osnovu glazbe 'Iskona' čine bogati balkanski glazbeni stilovi, osobeni i upečatljivi ženski glasovi i tradicionalni instrumenti”. /Zv/