CRKVA – MAJKA I UČITELJICA – Piše: Mirko Štefković

VODIČ ZA KATEHETE

– prikaz dokumenta –

Rujan je mjesec početka nove školske i katehetske godine, zato smo odlučili prelistati koji od brojnih dokumenata Svete Stolice i tako dati mali doprinos nužnom premišljanju uloge katehete u misionarskom djelovanju Crkve, bilo da se radi o vjerskoj nastavi u školama, bilo o župnoj katehezi. Katehete su ”nezamjenljivi evangelizatori”, osobito u misijskim područjima, ali isto tako i u sve više sekulariziranim zemljama s nekada jakom kršćanskom tradicijom. Ovaj dokument progovara o identitetu kateheta, njihovom odabiru, odgoju i duhovnosti, te o zadaćama koje im se povjeravaju i obvezama koje iz njih proizlaze. Kongregacija za evangelizaciju naroda je na ovaj način još prije trinaest godina željela potaći na razmišljanje i konkretne korake u promoviranju obnovljenog lika katehete.

U uvodnom dijelu dokumenta se govori o neophodnoj ”osnovnoj evanđeoskoj službi” kateheta u svijetu koji se vrtoglavo mijenja, te o njihovom jedinstvenom i nenadomjestivom doprinosu u promicanju vjere i Crkve. Radi što boljeg ostvarivanja ove velike zadaće, ali i privlačnog cilja, potrebno je polagati veliku pažnju na dobru formiranje kateheta, ozbiljno svjesnih odgovornosti koju preuzimaju na sebe i svesrdno oduševljenih za Krista.

Djelovanje takvih kateheta je uvijek aktualan apostolat u Crkvi koja je po svojoj naravi misionarska. Poziv i identitet katehete proizlaze iz općeg poziva svih krštenika, a očituju se u sebi svojstvenoj karizmi naviještanja i poučavanja s ciljem rasta Crkve, osobito u misijskim područjima, te formiranja vjernika. Crkvenim poslanjem, kojim se postavljaju na službu, katehete sudjeluju u apostolskom poslanju biskupa. Njihova uloga se sastoji od poučavanja i tumačenja radosne vijesti, ali isto tako od nazočnog svjedočenja iste. Kateheta je ustvari laik kojega Crkva posebno zadužuje da, u skladu s mjesnim prilikama, tako predstavi Krista onima koji ga još ne poznaju pa i samim vjernicima, kako bi ga što bolje upoznali, ljubili i slijedili. Ima onih kojima je to primarno zanimanje, a i onih koji na taj način animiraju svoje slobodno vrijeme, bilo poučavanjem, bilo raznim oblicima karitativnog djelovanja i njegovog organiziranja. Uz dužne pohvale svim inicijativama predanog katehetskog rada dokument, iz perspektive razvitka u skorijoj budućnosti, naglašava prednost kvalitete pred kvantitetom i njegovanje misionarskog duha kod kateheta.

Za svoje djelovanje kateheta treba moći crpsti snage iz primjerene mu duhovnosti, bez koje njegov trud nalikuje na kulu izgrađenu na pijesku (usp. Mt 7,24–26). Životni stalež katehete bitno određuje vrstu njegove duhovnosti, u koju su uključeni i njegovi najbliži. Temeljne crte duhovnosti katehete se očituju u višestrukoj otvorenosti i to prema objavljenoj Božjoj riječi, slavljenoj u liturgiji, prema Trojedinome Bogu, prema Crkvi i svijetu. Vjerodostojan način života je autentično svjedočanstvo navjestitelja koji govori o Bogu, koga ne samo poznaje, nego mu je blizak, jer je iskusio Njegovu blizinu. Na taj način kateheta posreduje i ono što ne može do kraja protumačiti: otajstvo velike Božje ljubavi prema čovjeku. To je istodobno i mjesto na kojemu se rađa misionarski i apostolski žar navjestitelja kojega ”ljubav Kristova obuzima” (2 Kor 5,14), jer ne može ne govoriti ono što je doživio, vidio i čuo (usp. Dj 4,20).

U konkretnoj situaciji zajednice u kojoj i za koju je postavljen, kateheta treba skrbiti za one koji su ga stvarno potrebni kao onoga koji poučava u vjeri, osobito stari i bolesni. Pri tome se od njega ne očekuje da preuzme sve moguće službe i obveze na sebe, nego da potičući na što bolje poznanstvo i zajedništvo među članovima zajednice animira sudjelovanje većeg broja vjernika u životu i djelovanju iste. Promicanje čovjeka i osobit odabir siromašnih pri tome ima slijediti Isusovo načelo nepristranosti, koji nije promakao ni njegovim neprijateljima (usp. Lk 20,21). Nadalje, kateheta treba imati razvijen osjećaj za ekumenizam, jer razdijeljenost među kršćanima je najveća sablazan za svijet. Isto su tako i naši unutarnji razdori i nesloge veliko protusvjedočanstvo onomu što navješćujemo, a pozvani smo biti jedno i tako svjedočiti za Boga (usp. Iv 17,21). Jedan kateheta također treba njegovati osjećaje dubokog poštovanja prema drugim religijama, koji su nemogući bez njihovog dobrog poznavanja, ali budno pratiti sve rašireniju pojavu širenja sekti.

(Nastavit će se)

Hrvatske katoličke internet stranice (54.)

Hosanafest – www.hosanafest.tk

www.hosanafest.suboticka–biskupija.info .

Upravo održani prvi Festival hrvatske popularne duhovne glazbe ”Hosanafest” u Subotici jest novina u duhovnom životu mladih Subotičke biskupije. Od zamisli o pokretanju pa do njegove realizacije proteklo je godinu dana, u kojemu razdoblju je nastala i internet adresa festivala www.hosanafest.tk , a isti sadržaj može se naći i u okviru stranice Subotičke biskupije na www.hosanafest.suboticka–biskupija.info .

Na službenoj stranici ”Hosanafesta” nalaze se osnovni podaci o ovom festivalu: početna stranica s vijestima, kratka povijest nastanka festivala, Pravilnik ”Hosanafesta”, aktualni natječaj, festivalski odbor, galerija slika itd. Osim ovih, tu su i uobičajeni podlinkovi poput arhive vijesti, mogućnosti ostvarivanja kontakta itd. Temeljna nakana stranice je da svaki potencijalni sudionik na njoj može naći sve potrebne informacije o festivalu.

Sudjelovanje petnaest vokalno–instrumentalnih sastava i kantautora iz Vojvodine i Hrvatske 3. rujna 2006. u prepunoj kino–dvorani Jadran u Subotici pokazalo je opravdanost i uspješnost zamisli nastale u Somboru na prošlogodišnjem Danu mladih Subotičke biskupije, kada je rođena ideja o ”Hosanafestu”. Tako mladi uz stihove duhovne glazbe, skladane na njima prihvatljivim melodijama, uspješno pronalaze nove načine stavljanja Boga na prvo mjesto u svom životu.

s. b.