EKUNEMIZAM – Uređuje: Jakob Pfeifer

ISUS KRIST – SVJETLO SVIJETA, TEMELJ I NADA EUROPE

/Iz pisma biskupa i episkopa vjernicima o ekumenskom susretu Crkava/

”Pripremajući se za veliki ekumenski susret Crkava, koji će biti 2007. u rujnu u Sibiju u Rumunjskoj, naše Crkve 'hodočaste' na putu prema tom susretu u molitvi i razmišljanju nad temeljnom porukom koju želimo u tom susretu doživjeti, a ona je: Isus Krist – Svjetlo svijeta, temelj i nada Europe. Prvi, pripravni susret održan je u Rimu, u siječnju ove godine. Drugi će biti u održan u jednoj od zemalja Reformacije, u Njemačkoj, u veljači 2007., a konačni, zajednički, u većinski pravoslavnoj zemlji – Rumunjskoj u rujnu 2007. U međuvremenu su mjesne Crkve pozvane da na svom području organiziraju ekumenski susret Crkava da bi ta misao i Božje djelo bilo jedinstveni 'hod' svih kršćana, a ne samo 'delegata'. Mi episkopi i biskupi Crkava, koje su povjerene našoj pastirskoj brizi, poslušni Isusovoj molitvi na posljednjoj večeri, pozivamo vas, svoje vjernike na ekumenski SUSRET NAŠIH CRKAVA, koji će se održati od 10. do 13. rujna ove godine...”

Biskupi i episkopi posebno su se obratili u tom pismu svećenicima te vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama ističući: ”Vas posebno potičemo da osobno sudjelujete u cijelom programu. Vaša ljubav prema Kristu i milosnom trenutku ovoga časa neka Vas potakne da pozovete i angažiranije vjernike, koji će svojom molitvom i bratskom ljubavlju pomoći da ovo 'Hodočašće Crkava' bude znak naše poslušnosti poticajima Duha Svetoga i znak i poruka našem vremenu, koje nas želi vidjeti kao one koji grade bolji svijet, a ne 'razgrađuju' ga. U poniznosti volji Božjoj, mi upravo i želimo svjedočiti da zajedno gradimo bolji, i sigurniji svijet budućnosti.”

Pismo su potpisali

Mons. Stanislav Hočevar, nadsbiskup i metropolita beogradski, Irinej Bulović, episkop bački, Samuel Vrbovski, biskup Slovačke evangeličke crkve a.v., Istv n Csete Szemesi, biskup Remormirane kršćanske crkve i ?rp d Dolinsky, superintendent Evangeličke Crkve a.v.

O tom događaju i njegovom sadržaju opširno ćemo pisati u idućem broju ”Zvonika”

Majko jedinstva, moli za nas

Ako vas nekada put donese u Beograd, svratite u vrt Nadbiskupskoga dvora, u Ulici Svetozara Markovića, br. 23. Ondje ćete se sresti s lijepim mramornim kipom, posvećenim Mariji Majci jedinstva. On je prvi takav u našim krajevima. Taj kip nam hoće reći da Marija nije samo ”Majka Crkve” nego i ”Majka jedinstva”.

Danas je Kristova Crkva bolno razdijeljena i liči na haljinu zakrpljenu sa stotinu ”krpa”. Svaka kršćanska zajednica – a mnoge sebe nazivaju Crkvom – tvrdi da je baš nju osnovao Isus Krist, pa bila ona stara samo nekoliko desetina ili stotina godina. Zaboravljamo da Krist nije utemeljivao ”crkve”. On je osnovao samo jednu Crkvu, ”kršćansku” i njoj na čelo postavio Petra. Sve ostale Crkve su djelo ljudskih ruku i osuđene su na propast. Nemaju garancije ”da ih paklena vrata neće nadvladati”.

Isus je svoju Crkvu naročito izručio svojoj majci, da je ona čuva i ujedinjuje. Stoga nas Ona može dovesti do jedinstva. Zato valja sve susrete stavljati pod njezinu zaštitu i preporučivati njezinom zagovoru, jer ona je Majka Crkve. U molitvi za jedinstvo valja zazivati, a može se i u Gospine litanije dodati: Majko jedinstva, moli za nas. I to poslije zaziva Majko Crkve. Tako će ona objediniti Crkvu i jedinstvo. Nadajmo se da će Crkva Kristova kad sazrije vrijeme to uvidjeti i ostvariti. Čim prije tim bolje.

Don Ciril Zajec, SDB

O. Ante Stantić: ”Disanje duše”

U povodu pedesete obljetnice smrti sl. Božjega o. Gerarda Tome Stantića, iz tiska je izašla knjiga ”Disanje duše. Nacrti o duhovnom životu. Sluga Božji o. Gerard Tomo Stantić, OCD”, autora o. Ante Stantića. Ova knjiga je druga u nizu u biblioteci ”Likovi duhovnosti” karmelskih izdanja. Podijeljena u četiri dijela, knjiga osim prikaza Gerardova života i njegovih biografskih podataka pruža uvid i u duhovna načela po kojima je o. Gerard živio i izgrađivao svoju subraću i vjernike, a što je osobito sadržano u njegovim brojnim vlastoručnim zapisima. U trećem dijelu knjige, autor posebnu pozornost posvećuje molitvi, i to samozatajnoj i usmenoj molitvi, potom molitvi razmatranja, euharistijskoj molitvi, molitvi kao razgovoru s Isusom i Majkom te na kraju molitvi zaljubljene duše, a o kojima o. Gerard također ostavlja tragove u pisanoj ostavštini. U posljednjem dijelu knjige autor vrednuje duhovni profil o. Gerarda, razmišljajući o njemu kao mistiku, o njegovu utjecaju na vjernike i o njegovoj prisutnosti danas. Stoga u predgovoru autor knjige, a ujedno i vicepostulator u postupku za proglašenje o. Gerarda blaženim, ističe kako svaka raščlamba o Gerardovoj duhovnosti, bez uvida u njegove izvore, na koje se očito poziva, ”vodi k opasnosti da steknemo manjkavu pa i iskrivljenu sliku o ovome čovjeku koji je iskreno služio Bogu, svome redu i narodima kojima je bio poslan”. S obzirom na to, knjiga čitatelju omogućuje upoznavanje ”nacrta o duhovnom životu i zakonitosti duhovnoga puta, koje mu mogu pomoći da se uspješnije orijentira na duhovnoj njivi vlastite nutrine i da svoj život obogati novim sadržajem i kakvoćom”, što ističe i urednik ovoga izdanja, dr. Jure Zečević, OCD.

Knjigu su zajedno izdali Vicepostulatura sl. Božjega o. Gerarda Stantića, i KIZ – Hrvatska karmelska provincija sv. Josipa, Samostani bosonogih karmelićanki Udruge bl. Alojzije Stepinac te Provincija karmelićanki Božanskog Srca Isusova.

O. Ante Stantić rođen je 1919. godine u Đurđinu kraj Subotice. U karmelski red ulazi 1937. godine. Godine 1945. u Italiji postiže akademski stupanj magistra teologije, a 1950. godine i doktorata iz crkvene povijesti. Od 1963. godine živi u zagrebačkim Remetama, gdje je među karmelićanima obnašao službe priora i provincijala. Do sada je objavio knjige: ”Zagrliti Krista i duše. Životopis o. Gerarda Tome Stantića” (Zagreb, 1994.) i ”Karmelićani” (Zagreb, 2002.), te nekoliko knjiga zapisa i tekstova sl. Božjega o. Gerarda. /Ž. Z./