OBITELJ – Uređuje: obitelj Huska

Počeci

Dragi čitatelji! Naši pobožni stari su na kraju žetve zahvaljivali Bogu, ali su zato i dan i rad uvijek započinjali riječju: ”Bože, pomozi i blagoslovi!” Iako malena, molitva dušom izrečena djelotvorna je! Takvim ”strelovitim” molitvicama naučimo ove jeseni našu djecu – ako već nismo. Jer, kad smo u društvu Isusa, Marije i svetih, a osobito milih nam anđela čuvara, nema mjesta strahu: niti od vrtića, škole, studija, posla. Pouzdanje u Božju ljubav i brigu daje radost svakom novom početku. :)vh

Pobudnica ”Obiteljska zajednica”

Povelja prava obitelji

Uzajamno djelovanje u pružanju podrške i unapređenja između obitelji i društva jest ideal koji često, pa i to dosta teško, osporava sama stvarnost, gdje se to dvoje dijeli pa čak i suprotstavlja.

Obitelj, koja je prema Božjem naumu osnovna stanica društva, te koja ima prava i dužnosti što su prije svih prava države i bilo koje druge zajednice, postaje žrtvom društva, sporosti i nepravovremenosti njegovih zahvata, pa čak i očitih njegovih nepravdi.

Položaj brojnih obitelji u različitim zemljama vrlo je problematičan, ako ne čak i sasvim loš: zakoni i ustanove neprestano potcjenjuju neotuđiva prava obitelji pa čak i ljudske osobe, a društvo, ne samo da se ne stavlja u službu obitelji već čak i napada njezine temeljne vrednote i zahtjeve, neprestano je isticala Sinoda. Zbog toga Crkva otvoreno i odvažno ustaje na obranu prava obitelji protiv nepodnošljivih zloupotreba društva i države. Sinodalni su oci, među ostalim, istaknuli sljedeća prava obitelji:

* pravo da postoji i razvija se kao obitelj, tj. pravo svakog čovjeka, a osobito siromašnih, na osnivanje obitelji i na uzdržavanje prikladnim sredstvima;

* pravo da vrši svoje poslanje s obzirom na prenošenje života i odgoj djece;

* pravo na intimnost bračnog i obiteljskog života;

* pravo na postojanost bračne veze i ustanove ženidbe;

* pravo da vjeruje i ispovijeda i širi svoju vjeru;

* pravo da odgaja svoju djecu u skladu s vlastitim predajama, vjerskim i kulturnim vrednotama, i to nužnim pomagalima, sredstvima i ustanovama;

* pravo na fizičku, društvenu, političku, gospodarsku sigurnost, osobito za siromašne i bolesne;

* pravo na stan prikladan za doličan obiteljski život;

* pravo izražavanja i predstavništva pred javnim, gospodarskim, društvenim i kulturnim vlastima, kao i pred nižim organima koji o njima ovise, i to izravno ili posredstvom udruženja;

* pravo osnivanja udruženja s ostalim obiteljima i ustanovama da bi prikladno i s nadležnošću ispunile svoju zadaću;

* pravo da prikladnim ustanovama i zakonodavstvom zaštiti maloljetne od štetljivih droga, pornografije, alkoholima, itd.;

* pravo na časnu zabavu koja promiče i obiteljske vrednote;

* pravo starijih osoba na dostojan život i doličnu smrt;

* pravo da kao obitelji isele radi traženja boljih životnih uvjeta.

Prema: Ivan Pavao II, Pobudnica ”Obiteljska zajednica”, br. 46

Priznajemo da je obitelj škola dublje humanosti u kojoj članovi najbolje uče što znači biti humana osoba. U njoj svaki član humane obitelji, od začeća do prirodne smrti, proživljava dar bezuvjetne ljubavi spremne na sve. Tako svaku humanu osobu obitelj pažljivo uči biti odgovornom, predanom, velikodušnom osobom koja je spremna pružati ljubav. Unutar obitelji djeca po prvi puta spoznaju svoje vlastito unutarnje dostojanstvo i nepovredivo ljudsko dostojanstvo. Svojim komplementarnim ulogama majka i otac pokazuju svojoj djeci da se sloboda ljudske osobe najpunije i najživlje živi u daru sebe. Prava ljubav, slobodno primljena i dana unutar obitelji, slika je transcendentalne ljubavi koja čini mogućim razvijanje i cjelovitost svakog ljudskog bića. Obitelj podržava društvo budući da daje život sljedećoj generaciji. Također ima privilegij stvaranja slobodnih i odgovornih građana štiteći na taj način demokraciju. Kao temeljna jedinica društva obitelj osigurava održanje civilizacije i kulture. Preuzima bitne zadatke na dobro svih, a posebice onih najslabijih i najranjenijih.

(Povelja o značenju obitelji Svjetskog saveza mladih)

kutak

MUŽ: Nastoj se približiti duši svoje žene i zavoljeti ono što ona voli. Pred drugima govori samo u prilog svojoj ženi.

ŽENA: U interesu mira nastoji prva zaboraviti na svađe i izgladiti ih bez predbacivanja i ”kopanja” starih grijeha.

ZA ŽIVOT – Uređuje: Vesna Huska

za život: Poruke teškog bolesnika

Kako pomoći emocionalno i društveno onima koji boluju od teške bolesti? Evo što oni sami kažu o tome:

* Nemoj me izbjegavati! Budi onaj koji voli... prijatelj kakav si uvijek bio.

* Dodirni me. Jednostavni stisak ruke može mi kazati da ti je do mene stalo i ja se neću osjećati tako osamljen.

* Nazovi me i reci da ćeš donijeti večeru i kada ćeš doći. Donesi hranu u pusudama za jednokratnu upotrebu tako da se ne moram brinuti za vraćanje.

* Pobrini se za moju djecu. Ponudi se da ćeš čuvati dijete makar to bilo kod svoje kuće, a ja sam ovdje. Treba mi slobodnog vremena za bračnog druga, a moja djeca trebaju malo odmora od moje bolesti.

* Plači sa mnom kad ja plačem i smij se kada se ja smijem. Nemoj se bojati podijeliti svoje emocije sa mnom.

* Izvedi me na vožnju ili put zbog razonode, ali pazi na to koliko ja mogu podnijeti.

* Nazovi me zbog popisa onoga što treba nabaviti i organiziraj posebnu dostavu u kuću.

* Nazovi me prije tvoje posjete, ali se nemoj bojati posjetiti me. Nemoj automatski pretpostaviti da bolest traži mirovanje na račun komunikacije. Ja te trebam, osamljen sam.

protiv života: PJESME ZA DJECU

Jedna čitateljica upozorava: ”Pišite o tome kako nesvjesno odgajamo svoju djecu. Kad prolazim pored dvorišta dječjeg vrtića i čujem što malene djevojčice pjevaju i kako plešu pred dječacima, zgrozim se i ponadam da moje dijete koje vodim to nije i nikad neće niti čuti. Ne znam ni kako bih nazvala tu glazbu – to su one popularne pjesmice s pojedinih TV postaja živog ritma s nevjerojatno NEMORALNIM tekstovima! Iz dječjih usta zvuči strašno...”

”Seksualno nasilje je verbalni, gestovni i fizički kontakt s maloljetnim licem u cilju spolnog zadovoljenja i uživanja odrasle osobe. SVAKO UKLJUČIVANJE MALOLJETNOG LICA U SEKSUALNE AKTIVNOSTI KOJE ONO NE SHVAĆA U POTPUNOSTI, NIJE U STANJU ZA TO PRUŽITI SUGLASNOST I NIJE JOJ RAZVOJNO DORASLO, PREDSTAVLJA SEKSUALNO NASILJE NAD DJECOM.” (brošura Centra za socijalni rad Općine Subotica)

NAŠ KOMENTAR: Riječ je o zbilja velikom i raširenom problemu. Kada pogledamo istini u oči, nečedno ponašanje naših mladih katkad je samo posljedica onoga što smo ih naučili i onoga što ih nismo naučili i što što smo možda prešutno dopustili, a nekad čak i primjerom pokazali. Svi skupa imamo zadaću boriti se ZA ŽIVOT i za pravilan, čist, kršćanski odgoj – to je naše pravo i naša odgovornost. Ovakve i slične stvari PROTIV ŽIVOTA valja prepoznati i raskrinkati, a zatim ih, s Božjom pomoću, mijenjati.