POVIJESNI KUTAK – Piše: Stjepan Beretić

150. obljetnica smrti župnika Ferenca Sz?pa

U nedjelju, 10. rujna 2006. godine navršilo se 150 godina od smrti dugogodišnjeg subotičkog kapelana i župnika subotičke župe svete Terezije. Nakon što je bio kapelan u tada novoosnovanoj subotičkoj župi svetoga Roka, i nakon dugog kapelanovanja u župi svete Terezije, na osnovu izbora u subotičkog gradskom magistratu, Ferenc Sz?p je samo dvije godine stajao na čelu današnje katedralne župe. Kratko vrijeme njegova župnikovanja uslijedilo je nakon što je u svome životu ostvario gotovo sve, po čemu je postao vrijedan spomena. Taj svećenik je zavrijedio da ga grad Subotica, a napose župa svete Terezije ne zaboravi. U blizini subotičkog parka Dudova šuma se nalazi ulica koja nosi ime toga svećenika.

Pisac

Kao mlad kapelan okušao se u stihovima. Za ustoličenje velikog župana Bačko–Bodroške županije, Josipa Rudića Aljmaškog, napisao je u heksametru stihove, u kojima je spomenuo bačke velike župane od prvoga, koji je nosio ime Vid, do posljednjega, Josipa Rudića, čije je ustoličenje proslavljeno 11. rujna 1837. godine. Istina, ti su njegovi prigodni stihovi male umjetničke vrijednosti, ali svjedoče o tome da je mladi Sz?p uz sve svoje svećeničke dužnosti, našao vremena i za pisanje.

Sastavljač pučkog kalendara

Ferenc Sz?p je bio pravi narodni svećenik. Budući da je podrijetlom iz siromašne pastirske obitelji, dobro je znao da ogroman postotak stanovništva grada u kojem je stasao ne zna ni pisati ni čitati. Zato je za prosvjećenje puka napisao pučki kalendar za 1847. godine.

Pokretač prvih novina

Izišlo je nekoliko njegovih novina, koje je pokrenuo u ožujku 1849. godine s namjerom da obavijesti svoje sugrađane o burnim zbivanjima oko Mađarske revolucije. Radi tih malih novina Ferenc Sz?p se smatra jednim od začetnika novinarstva u našim krajevima.

Veliki kateheta

U njegovo vrijeme su priručnici za vjeronauk bili najtraženije knjige. Zato je Ferenc Sz?p s njemačkog jezika preveo na mađarski katekizam Franza Serafa Schmida, te je knjiga i objavljena 1846. ili 1847. godine. Djelo nije bilo pisano za malu djecu, već je u prvom redu bilo namijenjeno djevojkama i mladićima kao i odraslim vjernicima.

Zatvorski duhovnik

Uz svoje kapelanske dužnosti, od nadbiskupa je bio imenovan i zatvorskim duhovnikom. No, on nije samo pohađao zatvorenike, već je za njihovu duhovnu izgradnju preveo s njemačkog jezika šesto izdanje molitvenika za zatvorenike već spomenutog njemačkog autora, Franza Serafa Schmida. Osim najpotrebnijih molitava, molitvenik sadržava duhovno i poučno štivo.

Priručnik za voćarstvo

Neumoran pastoralni radnik nije zanemario ni one svoje sugrađane koji su živjeli od vinograda i voćnjaka pa mu je 1847. godine objavljena knjiga o tome kako se na suvremen način treba držati voćnjak.

Dobri kapelani

O tome koliko su Subotičani imali dobre kapelane u vrijeme kad su se za najugledniju subotičku župu natjecala dva rođena Subotičanina i kapelana župe svete Terezije: Ferenc Sz?p i Ivan Probojčević, gradski je magistrat 17. svibnja 1854. godine jednim glasom više izabrao za svoga župnika Ferenca Sz?pa. I jedan i drugi kandidat su uživali nepodijeljeno štovanje od svojih sugrađana. Premda je 1854. godine stao na čelo župe, istom je naredne godine dobio imenovanje za tu časnu dužnost, a 10. rujna 1856. godine vječni i Dobri pastir je svoga vjernog i marljivog slugu pozvao k sebi. Sz?povo ime nije zaboravljeno, pa ipak, njegovi mu nasljednici nisu sačuvali mjesto počivanja. Ne zna mu se mjesto groba.