[Home] [Sadrzaj] Godina: XIV     Broj: 11(145)     Subotica, novembar 2006.  

POVIJESNI KUTAK – Piše: Stjepan Beretić

Prije 240 godina bačku su župu franjevci predali svjetovnim svećenicima

Bač – sjedište nadbiskupa

U časopisu Magyar Sion, tadašnji je bački župni Gy”rgy Balogh 1867. godine od 42. do 124. stranice napisao studiju pod naslovom ”Stogodišnji spomen bačke župe”. U prvom dijelu studije župnik Balogh ističe kako je Bač staro mjesto, te da je sveti Stjepan kralj u Baču osnovao biskupiju. Po Baču je sveti Stjepan prozvao i županiju, te se prostor između Dunava i Tise i danas, po Baču, zove Bačkom. Dalje piše župnik Balogh, da je sveti Ladislav kralj 1085. godine biskupiju Bač podigao na čast nadbiskupije. U vrijeme mađarskoga kralja Gejze II. vrlo siromašna Kalačka biskupija se 1149. godine sjedinila s Bačkom nadbiskupijom. Obje su biskupije i dalje zadržale svaka svoj kaptol s po 10 kanonika. U Baču su se birali novi nadbiskupi. Spominje se, da je 1517. godine u pavlinskom samostanu svetoga Lovre kraj Budima umro brat Stjepan, nekadašnji bački kanonik. Nakon Mohačkog poraza razorena su oba sjedišta ujedinjenih biskupija, a Kalačkom kaptolu su trebala dva stoljeća da se ponovno organizira, dok se Bački nikada više nije podigao.

Ugledni gosti kraljevskoga grada

Bač je do Mohačkog poraza svakako bio važan grad u Mađarskoj. U Bač su dolazili najugledniji državnici i kraljevi. Tako je 1148. godine kralj Gejza u Baču proslavio Uskrs. U Bač je 1158. godine navratio grčki kralj Emanuel. Kad je u Mađarskoj 1495. godine izbila kuga, mađarski kralj Vladislav se sklonio u Bač. Tom je prilikom bačkoga nadbiskupa imenovao bačkim velikim županom. U srpnju 1456. godine, na poziv nadbiskupa Rafaela Herczega, Bač je pohodio sveti Ivan Kapistranski. Kralj Ljudevit II. je 1518. i 1519. godine u Baču predsjedao sjednicama Mađarskog državnog sabora.

Za grad zaslužni nadbiskup

O procvatu Bača se posebno postarao bački nadbiskup P‚ter V rdai, koji je uložio puno novaca da se očisti korito rijeke Mostonge, pa se ta rijeka povezala s Dunavom tako da se do Bača moglo doći lađama. Godine 1494. mađarski kralj Vladislav je Bač proglasio gradom (prije 512 godina). Na taj su način građani Bača bili oslobođeni od poreza, te su izuzeti od vlasti velikog župana. Grad Bač se još i u XVI. stoljeću naziva trgovištem u kojem se nalaze brojna lijepa zdanja. Priča se u narodu, da je u to vrijeme Bač imao 300 dućana, i da je bio tako veliki grad da je sat hoda udaljeno selo Tovariševo bilo predgrađe Bača.

Turske provale

Bač je bio česta meta turskih provala i prije Mohačkog poraza (1526.). Svaka je ta provala značila manje ili veće pustošenje i razaranje. Kad je 19. kolovoza 1521. godine Beograd pao pod Turke, Bačka i Bodroška županija su zapale u velike nevolje. Poslije Mohačkog poraza, zajedno s ostalim naseljima Bačke i Bodroške županije, i Bač je potpao pod Turke. Turci su se poslije svoje pobjede dijelom vraćali putujući uz lijevu obalu Dunava. Grad Bač je tom prilikom spaljen. Cijeli dan su napadali tvrđavu. Kad su provalili u tvrđavu, posjekli su sve živo što su tamo našli. Preostalo stanovništvo, više tisuća ljudi, bilo je u zbjegu između Bača i Petrovaradina. Njihov logor je bio opasan šančevima, a bio je okružen močvarama i jezerima. Obranu su im činili mađarski vojnici. Osvojivši taj logor, Turci su pobili sve do jednog – i branitelje i građane.

Nemir i poslije progona Turaka

Zato se, piše Balogh, ne treba čuditi, što je iz predmohačkih vremena ostalo malo povijesnih podataka.

Od sjajnih i slavnih dana bačke prošlosti ostao je samo jedan samostan koji je prije pripadao ivanovcima, za koje Balogh piše da su bili templari. Taj je samostan još u 14. stoljeću predan franjevcima. Najveličanstveniji spomenik Bačke županije je ruševina bačke tvrđave. U gradu i okolici, piše Balogh nalaze se raspršene različite ruševine, koje svjedoče o slavnoj prošlosti jednog od najstarijih gradova današnje Bačke.

Nakon što je stopedeset godina Bač, zajedno s ostalim gradovima Mađarske, čamio pod Turcima, nakon teške i krvave borbe, konačno je koncem 17. stoljeća oslobođen, te je počeo pisati nove stranice svoje povijesti. Na žalost, ni vrijeme slobode nije donijelo sigurnost i mir napaćenom Baču. Cijela je Bačka bila i dalje metom napada i razaranja. Tada je opasnost dolazila iz same Mađarske.


Izrada: [Tipp-Topp System]