[Home] [Sadrzaj] Godina: XIV     Broj: 09(155)     Subotica, septembar 2007.  

POVIJESNI KUTAK – Piše: Stjepan Beretić

Bački župnici VI.

Slavko Večerin – bački župnik od 1985. do 1991.

Slavko Večerin je rođen na Paliću 6. lipnja 1957. godine. Nakon osnovne škole i gimnazije u Subotici, od 1977. do 1983. završio je studij bogoslovlja na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika je zaređen u Subotici 14. kolovoza 1983. godine. Odmah je postao kapelan u Somboru – Presveto Trojstvo, gdje je ostao do 1985. godine, kad je imenovan upraviteljem župe svetoga Pavla u Baču, u Tovariševu i Deronjama. Župu je preuzeo u dobi od 28 godina. Na dužnosti bačkog župnika je ostao do 8. srpnja 1991. godine, kad je imenovan duhovnikom subotičkog sjemeništa Paulinum, arhivarom biskupske pismohrane. Zatim je 1994. godine imenovan biskupijskim tajnikom. Bio je član Prezbiterskog i Liturgijskog vijeća Subotičke biskupije. Godine 1995. imenovan je bajmočkim župnikom, biskupskim savjetnikom. Od 28. studenog 2005. godine uz dužnost bajmočkog župnika obnaša i dužnost generalnog vikara Subotičke biskupije. Na prijedlog subotičkog biskupa, dr. Jánosa Pénzesa, 15. veljače 2004. godine biskup Váca dr. Miklós Beer ga je izabrao i postavio naslovnim opatom Blažene Djevice Marije od Ákosmonostora. Od Svete Stolice Slavko Večerin je odlikovan naslovom Prelata Njegove Svetosti. I dalje obnaša dužnost bajmočkog župnika.

Željko Augustinov – bački župnik od 1991 do 1998.

Željko Augustinov je rođen u Vajskoj 21. ožujka 1948. godine. Nakon ispita zrelosti u subotičkom sjemeništu Paulinum, sveto bogoslovlje je studirao od 1967. do 1974. godine u Rijeci. Za svećenika je zaređen u Subotici na Petrovo 1974. godine. Obavljao je dužnost župnog vikara u župi Bački Monoštor do 1978. godine, kad je preuzeo upravljanje župe Futog s filijalama: Bački Petrovac, Kisač i Rumenka. Svake je nedjelje služio svetu misu u tri crkve. Starao se i o katolicima u Begeču i Magliću. Od 1984. go 1986. godine bio je imenovan futoškim župnikom. Od 1986. do 1991. godine je bio župnik u Bačkom Bregu. U Bač je došao za župnika u dobi od 43 godine, nakon što je msgr. Slavko Večerin 1991. godine premješten u Suboticu za duhovnika sjemeništa. Tako je Željko Augustinov postao bačkim župnikom i upraviteljem župa Tovariševo i Deronje 8. srpnja 1991. godine. U Baču je služio u teškim ratnim godinama, tamo je sa svojim vjernicima proživljavao i bombardiranje Vukovara. U Baču je djelovao do 12. kolovoza 1998. godine, kad je premješten za župnika u Sontu i Prigrevicu. U tim je župama ostao sve do kolovoza 2007. kad je radi bolesti zatražio mirovinu, te se povukao u svećenički dom Josephinum u Subotici.

Miroslav Orčić – bački župnik od 1998. do 2006.

Miroslav Orčić je rođen u Subotici 14. rujna 1963. Sveto bogoslovlje je studirao u Zagrebu od 1982. do 1988. godine. Za svećenika je zaređen u Subotici na Petrovo 1988. godine. Poslije mlade mise bio je župni vikar u Bajmoku do 1989. godine, kad ga je biskup premjestio za župnog vikara u središnju novosadsku župu Imena Marijina. U Novom Sadu je djelovao do 12. kolovoza 1998. godine, kad ga je biskup, kao 35–godišnjaka, imenovao bačkim župnikom i upraviteljem župa u Deronjama i Tovariševu. Na dužnosti bačkog župnika Miroslav Orčić je ostao do 10. srpnja 2006. godine, kad ga je biskup radi njegove bolesti premjestio u svećenički dom Josephinum u Subotici. Miroslav Orčić iz svećeničkog doma pomaže župnicima onoliko koliko mu to njegovo oronulo zdravlje dopušta.

Josip Štefković, upravitelj bačke župe od 2006. godine

Josip Štefković je rođen u Subotici 17. srpnja 1976. godine. U subotičkoj biskupskoj gimnaziji je položio ispit zrelosti, a teologiju je studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2002. godine u subotičkoj stolnoj bazilici svete Terezije. Budući da je to i njegova župna crkva, tamo je 7. srpnja iste godine proslavio i Mladu misu. Prvo njegovo kapelansko mjesto bila je Ada, gdje je kao župni vikar djelovao od kolovoza 2002. do kolovoza 2004. godine, kad ga je biskup premjestio u župu Imena Marijina u Novom Sadu. Subotički biskup dr. János Pénzes je 10. srpnja 2006. godine imenovao novosadskog kapelana Josipa Štefkovića upraviteljem župa Bač, Plavna, Bačko Novo Selo, Tovariševo i Deronje. Josip Štefković je s punih 30 godina preuzeo bačku župu i prvi je bački župnik, koji osim bačkom, upravlja i župom Plavna i Bačko Novo Selo.

Najmlađi bački upravitelj župe bio je Franz Leh, koji je s 25 godina, 1923. godine, stao na čelo župe. Za njim slijedi prvi svjetovni svećenik koji je stajao na čelu župe, dr. Stipan Ranić, koji je župom počeo upravljati s 27 godina. Njegov nasljednik Imre Gyori imao je 31 godinu kad je stao na čelo župe. Stjepan Beretić je 1977. godine postao upravitelj župe s 30 godina, a tako i sadašnji upravitelj župe, Josip Štefković, koji je 2006. godine preuzeo bačku župu. Najstariji bački župnik je bio Matija Trskić, koji je župu preuzeo u dobi od 57 godina. Dr. Stipan Tumbas postao je bačkim župnikom kad mu je bilo 55 godina.


Izrada: [Tipp-Topp System]