MORALNI KUTAK – Piše: mr. Andrija Anišić

SMIJE LI ČOVJEK ČINITI SVE ŠTO MOŽE?!

Naslov ”Embrion – posebno biće” u posljednja dva broja Subotičkih novina potaknuo me je da u nekoliko nastavaka predstavim neke probleme bioetike. Naime, u spomenutom članku Gizela Fenjveši, glavna sestra Neonatološkog odjela subotičke bolnice, jednostavnim rječnikom opisuje razvoj ljudskog života od začeća do rođenja. Suvremeni tehnologijski razvoj omogućio je potpuni uvid u prvi period čovjekova života – u njegov život u majčinoj utrobi. Takav uvid u razvoj čovjekovog života od trenutka njegovog začeća nameće mnoga pitanja odnosa upravo prema tom ljudskom životu, prema tom ”najmanjem” čovjeku. U tom smislu se sedamdesetih godina prošloga stoljeća rodila jedna nova znanstvena grana nazvana ”bioetika” (bios – život; ethos – običaj; etika, moralno ponašanje). U užem smislu bioetika je zapravo medicinska etika i označava znanost o moralnosti čovjekovih zahvata u fizički život, njegovu strukturu, njegove funkcije. A prema danas općenito prihvaćenom smislu bioetika je ”sustavno proučavanje ljudskog postupanja na području znanosti o životu i brizi za zdravlje, ako je to postupanje ispitivano u svjetlu moralnih vrednota i načela”. (W.T. Reich).

Na području biologije i medicine uvijek su se provodila razna istraživanja i eksperimentiranja. I dok se to nekoć radilo uglavnom na biljkama i životinjama, u novije vrijeme sve je više istraživanja i eksperimentiranja na ljudima, pa i na ljudskim zamecima (embrijima) i ljudskim plodovima (fetusima). Što je u tim istraživanjima i eksperimentima moralno dopušteno a što nedopušteno? Smije li čovjek doista raditi sve što može?! Na ova temeljna pitanja pokušat ću, u nekoliko nastavaka, dati odgovor u rubrici.

Život je Božji dar

Dođe mi riječ Jahvina: Prije nego te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe ja te posvetih (Jr 1,4–5).

Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu Ti skrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, kako li je neprocjenjiv zbroj njihov (Ps 139,14–15.17).

Ovi biblijski navodi nedvosmisleno govore da je život Božji dar, a ne plod čovjekovih zasluga. Istina, Bog je čovjeku povjerio zadaću rađanja djece. Time je očitovao beskrajno povjerenje u čovjeka i dao mu božansku moć – da bude njegov suradnik u nastanku novoga života: Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: ”Plodite se, i množite, i napunite zemlju”... (usp. Post 1,27–28).

Čovjek dakle nije stvoritelj života, stvoritelj čovjeka nego samo Božji suradnik u stvaranju čovjeka. I upravo zbog toga se na području života ne može ponašati svojevoljno nego odgovorno i to uvijek u skladu s Božjim naumom, s Božjom voljom. Tako se mora ponašati prema ljudskom životu od početka.

Hrvatske katoličke internetske stranice (67.)

Stranica mladih Zajednice Krvi Kristove u Vojvodini

Molitvena zajednica Krvi Kristove je katolička zajednica vjernika koja njeguje pobožnosti i duhovnosti Krvi Kristove, a koja se proširila početkom XVIII. stoljeća zaslugom misionara Krvi Kristove, rimskoga svećenika sv. Gašpara Del Bufala. Iz ove duhovnosti razvilo se nekoliko redovničkih i laičkih zajednica: od redovničkih zajednica to su Misionari Krvi Kristove (CPPS), Klanjateljice Krvi Kristove (ASC) i Misionarke Krvi Kristove (MSC), a laičke su zajednice Molitvene i Misijske grupe Zajednice Krvi Kristove, Zajednice Suradnika CPPS i Pridruženih ASC te Zajednica prijatelja sv. Obitelji od Krvi Kristove koju vode sestre MSC. Zajednica Krvi Kristove mladih u Vojvodini djeluje pod okriljem i vodstvom Misionara Krvi Kristove čije je sjedište u Zagrebu, a mladi članovi iz Vojvodine imaju vlastitu internetsku adresu:

http://zkk.mladi.on.neobee.net/

Stranica mladih Zajednice Krv Kristove u Vojvodini jednostavna je i lijepo uređena. Njezin je smisao svjedočiti drugima o radostima duhovnosti predragocjene Krve Kristove i ujedno pozvati nove vjernike da se pridruže Zajednici. Osnovni izbornici na stranici su Naši zaštitnici, Duhovnost (Riječ misionara, Molitve, Svjedočanstva, Poezija i dr.), Novosti i oglasi, Aktualno, Iz života zajednice i dr. U njima se nalazi mnoštvo duhovnih sadržaja, ali i aktualnosti iz života Zajednice.

Već samim time što je ova internetska stranica jedna od malobrojnih hrvatskih katoličkih internetskih stranica na području Subotičke biskupije, ona zaslužuje posebnu pozornost. Nastala je i održava se ne samo kao rezultat svjedočenja života u vjeri mladih iz župa u kojima se njeguje duhovnost Krvi Kristove, nego je ona i uspio primjer uporabe suvremenih komunikacijskih sredstava u evangelizaciji, osobito imajući u vidu to što internetski mediji i komunikacije još uvijek nemaju odgovarajuće mjesto u manjinskoj katoličkoj zajednici u Vojvodini.

s.b.