POVIJESNI KUTAK – Piše: Stjepan Beretić

Jedan spomenik obitelji Kujundžić

U subotičkom Groblju svetoga Petra i Pavla (Bajsko groblje – crkveni dio) nalazi se jedinstveni nadgrobni spomenik. Uklesani tekst je po sebi lijep, a osim spomeničke vrijednosti, taj tekst predstavlja i spomenik pravopisa i hrvatskog jezika, kojim se tada govorilo u Subotici. U velikoj obiteljskoj grobnici počivaju glasoviti subotički franjevac, otac Jesse Kujundžić, gimnazijalac Josip Matković, Albe Kujundžić i Roza Jaramazović.

U grobnici počiva i mladić Josip Matković. Odbor za Groblje svetoga Petra i Pavla Rimokatoličke crkvene općine svete Terezije u Subotici odlučio je obnoviti ovaj vrijedan spomenik. Nad grobnicom se nalaze tri piramide od crnog granita i jedna spomen–ploča na samoj grobnici. U piramide je sa sve četiri strane uklesan opširan i zanimljiv tekst. Tekst govori o pokojnicima, ali i o vjeri tugujućih. Cijeli spomenik krasi lijepa ograda i nosač za svjetiljku iskovan od kovanog željeza.

Smrt mlade majke

U grobnici je sahranjena jedna mlada majka: ”Ovde opočiva vični san Jela Kujundžić sa svojim sinom Josom Matković koja u svojoj mladosti 36. godine života svoga 8. sičnja 1883. g. priseli u vičnost”. Uz taj tekst je i kratka molitva: ”Neka počivaju u miru do obća uskrsnuća”.

Smrt jednoga gimnazijalca

Nadgrobni spomenik svjedoči o preranoj smrti jednog subotičkog maturanta. ”Ovde sniva vičnji sanak Josip Matković svršen gimnazijalni osmoškolac koj u cvitu svoje mladosti 20. godine života svoga dne 8. travnja 1894. iz nježnog okrilja svojih duboko rascviljenih starih roditelja Albe Kujundžić i Roze Jaramazović priseli u vičnost”. Uz najnužnije podatke nalazimo i lijepu molitvu: ”Svemogući Bože gospodaru neba i zemlje udili pokoj vičnji nevinoj duši mlagjana rodoljub pokojnika i na sudnjem danu uskrisi ga na slavu vikovičnju.”

Natpis na spomeniku svjedoči o imenima tugujućih. U tekstu je osim tuge naglašena i vjera i nada u uskrsnuće: ”Smrt miloga pokojnika razcviljenim srcem al punom nadom u sveto uskrsnuće oplaka mati mu Roza Jaramazović udova Albe Kujundžić, jedina sestrica Marta sa mužem Stipanom Stipić, jedini brat Ilo Kujundžić župnik u Dušnoku, takogjer silna rodbina i prijatelji”. Dušnočki župnik je bio skrbnik i izvršitelj oporuke: ”Ovaj nadgrobni spomenik po oporuci mlagjana pokojnika dao je postaviti miseca rujna 1894. ujak i bivši skrbnik pokojnika Ilija Kujundžić župnik kao izvršitelj oporuke svoga nezaboravljenog nećaka”.

Roditelji dobrog fra Jesse Kujundžića

”Ovde opočiva Albe Kujundžić rodj. 1821. umro 1899. 10. sič. i žena mu Roza Jarmazović skojom je živijo 61 god. u braku rodj. 1823. koja podiže ovaj spomenik.”

Prerano preminuli franjevac

1903. – ”Ovde sniva vični sanak otac Ivan Jesse Kujundžić svećenik Reda sv. Franje, bivši guardijan subatičkog franjevačkog samostana. Zaregjen je svećenikom g. 1873. Prvu svetu misu otpiva u Subatici iste godine dne 8. prosinca, umro je 17. travnja 1903. u 55oj godini godini života svoga, a pokopan je 19. travnja licem na Mladi Uskrs.” Kao kroničar subotičkog franjevačkog samostana u samostanskoj kronici fra Jesse je hrvatska imena pisao hrvatskom ortografijom. Govor subotičkih Hrvata više ne zove dalmatinski ili ilirski već lingua croatica. Zalagao se za prava hrvatskog naroda u Subotici.

I uz ovaj spomen–tekst nalazi se i molitva pisana također ikavicom:

”Nerazdiljivo prisveto Trojstvo smiluj se ljubeznom pokojniku! Sveti Franjo Assiski i sveti Antune Padovanski molite za dušu vašega suredovnika. Veliki Bože primi ga megju odabrane tvoje amen”.

Ugledan subotički svećenik

1929. – Ovde čeka uskrsnuće prečasni gospodin prelat kanonik msgr. Ilija Kujundžić umirovljeni dušnočki župnik, načelnik Biskupskog računarskog ureda rodjen 31. srpnja 1857. umro 5. veljače 1929. u 72 godini života. Nadgrobnom pločom pokriva ovu grobnicu sestra milog pokojnika ud. Marta Stipić rodj. Kujundžić rodjena 31. srpnja 1854. umrla 10. kolovoza 1936. u 82. godini života Subotica, 5. lipnja 1929. Opominje se podvorkinja Roza Palatinus.

Zanimljivosti i nedosljednosti

Tekst je na nadgrobnom spomeniku ispisan hrvatskom ikavicom. Svoj grad subotički Hrvati u to vrijeme dosljedno zovu Subatica, kako se čita i na spomeniku. Nazivi mjeseci su pisani uobičajenim hrvatskim nazivljem. Ima jezičnih nedosljednosti. Kako u Somboru, tako i u Subotici, na većini grobnica stoji prilog za mjesto, u ekavici: ”ovde”, a ne OVDI, kako se pravilno govori u ikavskom govoru. Zanimljivo je, da prezime Albe Kujundžića ne deklinira, već ga ostavlja u prvom padežu, premda bi trebalo stajati ”udova Albe Kujundžića”. Isto tako nepravilno navodi i prezime Stipana Stipića, gdje je prezime također ostavljeno u prvom padežu. Svećenik Ilija Kujundžić se spominje pod imenom Ilo. Premda bi se očekivalo da na spomenik bude uklesan pravilan oblik prijedloga ”S”, pa bi trebalo stajati u obliku ”Marta s mužem”, spomenik registrira njegov dulji oblik: ”SA”: ”Marta sa mužem”.