Svetac mjeseca -Piše: Stjepan Beretić

16. rujna

Sveta Eufemija

(* oko 289. + 16. rujna 304.)
Rođena u bogatoj obitelji - stekla dobar kršćanski odgoj - djevojka izuzetne ljepote i dobrote - prikazuju je kao studenticu - nije htjela žrtvovati gradskom idolu - zatvorena s 49 kršćana - mučena na kotaču - bačena u amfitetar pred zvijeri - zvijeri su je usmrtili, tijelo joj ostalo cijelo - grob joj bio u Kacedonu, u Carigradu, a ostao u Rovinju.

Život i mučeništvo

Sveta Eufemija se rodila se u gradu Kalcedonu blizu Carigrada u uglednoj patricijskoj obitelji. Grčko ime grada je Kalkedon, dok mu je na zapadu ime Kalcedon. (Turci taj grad zovu Kadiköy). Eufemija je od mladosti odgojena kao kršćanka. Resile su je mnoge vrline, te se isticala kreposnim životom. Osim toga, bila je obdarena izuzetnom ljepotom. Vjerojatno je imala mogućnosti za školovanje, budući da je odrasla u imućnoj građanskoj obitelji. Zato je ponekad prikazuju odjevenu u plašt karakterističan za studentsku mladež njezinog doba. Za vladanja cara Dioklecijana, koji je na čelu Rimskoga carstva stajao od 284. do 305. godine, bijesnio je progon kršćana. U to je vrijeme Eufemija bila optužena zato što je odbila prinijeti žrtvu gradskom idolu. Bila je zatvorena zajedno s četrdeset i devet drugih kršćana. Bila je okrutno mučena. Najveće je patnje doživjela kad su je mučili na kotaču. Ni najokrutnije muke je nisu mogle odvratiti od vjernosti Kristu. Eufemija je ostala odlučna, te ni poslije okrutnog mučenja nije htjela žrtvovati poganskom božanstvu. Zato je bačena Pred divlje zvijeri u amfiteatar. I tamo se dogodilo čudo. Lavovi su je doduše usmrtili, ali joj je tijelo, na zaprepaštenje pogana u gledalištu, ostalo cijelo. Imala je samo petnaest godina kada je 16. rujna 304. godine podnijela mučeništvo za vjeru. U životu mlade djevojke se tako ispunila Isusova riječ: "U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet". (Iv 16,33).

Mučenici su veliki ljudi

Nobelovac Ivo Andrić je zapisao: "Svi koji umiru i stradaju za svoje istine jedno su s Bogom i čovječanstvom, i baštinici su vječnosti koja postoji samo za one koji vjeruju i pate, ugaoni su kamen u budućoj zgradi novog čovječanstva, koja će se, nakon svih muka i zabluda, ipak ostvariti kao misao Božja na zemlji. Što će nam ovaj život od pedeset godina (a jedna teža od druge) ako mu jedna sveta istina ne dade snagu i ljepotu i ne produžuje ga u jednu sjajnu vječnost." (Ex ponto, Sabrana djela, Knjiga XI, Sarajevo, 1976., str. 64.). Eufemija nije doživjela ni dvadeset godina, a postigla je baštinu vječnosti i postala je jedno s Bogom i čovječanstvom, a njenih petnaest godina traju i danas u sjajnoj vječnosti.

Slavan grob

Pobožni Kalcedonci, njezini sugrađani su brižno čuvali tijelo mlade mučenice. Bila je sahranjena u Kalcedonu sve dok kršćani nisu dobili slobodu vjere. A poslije Milanskog edikta 313. godine, vjernici u Kalcedonu su na njezinom grobu podigli veliku crkvu. I upravo ta je crkva bila svjedokom Kalcedonskog sabora 451. godine, koji je sazvao car Marcijan. Pod svodovima te crkve se okupilo 350 biskupa iz čitavog svijeta, a saboru su predsijedali izaslanici pape Lava Velikog. Tada su biskupi zajednički ispovjedili vjeru Crkve da je Isus pravi Bog i pravi čovjek. To je bila dogma o dvije Isusove naravi koje su nepomiješane i neodjeljive u jednoj osobi.

Zaštinica Rovinja

Građani ubavoga istarskog grada Rovinja su 13. srpnja 800. godine u blizini svoje obale ugledali mramorni sarkofag. U sarkofagu je bilo tijelo svete Eufemije. Rovinjani su dragocjeni sarkofag dovukli u svoj grad, da bi nad njim podigli prelijepu crkvu. Zvonik crkve svete Eufemije i danas mami svojom ljupkošću i vitkošću. Na vrhu zvonika je kip svete Eufemije. Od 800. godine povijest grada Rovinja je nezamisliva bez svete Eufemije. Za njezin blagdan (16. rujna) veliko mnoštvo hodočasnika iz cijele Istre dolazi u Rovinj, privučeni zagovorom mlade djevojke Eufemije. Rijeke hodočasnika se ne smanjuju kroz duga i duga stoljeća.

Drago ime

Koliko je štovanje svete Eufemije drago istarskome puku, kako hrvatskom tako i talijanskom, vidi se i po učestalosti imena. Istranke i danas nose ime Eufemija, Fumija, Fuma i Fumica. Nije sveta Eufemija samo zaštitnica Rovinja, već i mnogih Istranki, kako pučanki, tako i u staro vrijeme patricijskih djevojaka.

Čudesni putovi Eufemijina tijela

Kad su 620. godine Kalcedon osvojili Perzijanci, kršćani su se bojali da će zavojevači obeščastiti moći svete djevice, pa su sarkofag s njezinim tijelom prevezli u Carigrad u jednu velebnu crkvu. Tamo je sveto tijelo mlade mučenice ostalo do 800. godine. Prastara predaja kaže da je jedne olujne noći mramorni sarkofag s tijelom mučenice nestao iz Carigrada, kad se čudom obreo pod istarskim Rovinjom, gdje se uz veliko štovanje čuva do današnjega dana. Dječaku koji je na čudesan način izvukao njezin sakrofag, predstavila se riječima: "Ja sam Eufemija Kalcedonska - koja krvlju svojom zaručih Isukrsta."

Prema prospektu rovinskog župnika Milana Zgrablića "Sveta Eufemija u Rovinju"