Kutak za katehete - Uredio: Tim kateheta

Metode nastave vjeronauka

Drage katehete, predstavljamo vam knjigu metode nastave vjeronauka, čije je drugo izdanje objavio Katehetski Salezijanski centar u Zagrebu 2002. godine. Predgovor za ovu zanimljivu i veoma korisnu knjigu Franza W. Niehla i Arthura Thömmesa "212 metoda za nastavu", autori su napisali u vidu zanimljivog dijaloga, koji u cjelosti objavljujemo, jer dotiče mnoga pitanja koja su značajna svim katehetama u razmišljanju o metodama vjeronauka. Za ilustraciju što sve ova vrijedna knjiga nudi, prenosimo i dvije metode o obradi teksta na satu vjeronauka.

Umjesto predgovora

- Ovo je lakoumna knjiga. Svi će nam se pristojni ljudi rugati. (F. N.)
- Ne, ne, već je krajnje vrijeme da se ovakva knjiga pojavi! (A. T.)
Zašto?

Napokon učiteljice i učitelji imaju pri ruci sažetu zbirku metoda koje mogu izravno upotrijebiti.

Ali upravo to je problem! Metoda mora odgovarati određenoj temi, a isto tako određenom razredu i određenom učitelju. Univerzalni recepti su bezvrijedni!

Naš priručnik ipak nije nikakva knjiga recepata. On je prije kamenolom u kojemu svatko može tražiti i naći ono što odgovara njegovoj situaciji.

To mi je previše pragmatično. Naša knjiga nudi i crvenu nit: Prije svakog odjeljka nalazi se uvod, koji čitateljice i čitatelje upozorava na didaktičku povezanost. Na moju veliku žalost svi su ti uvodi prekratki.

Ali mora biti tako. Inače ne bismo imali dovoljno mjesta za mnoge metode s kojima želimo upoznati svoje čitateljice i čitatelje. Naša knjiga nudi široku lepezu metoda: postupak sa slikama, pjesmama i tekstovima, zadatke oblikovanja i igre, meditativne vježbe.

Ne zaboravimo poglavlje o otvorenoj nastavi i slobodnom radu.

Da, da, upravo je to ono pravo: nove i stare metode, nepoznato i uobičajeno jedno pokraj drugoga. Početnik bi trebao pronaći mnogo upotrebljivoga, a iskusni učitelj bi trebao biti potaknut da se uputi novim putevima, da napusti svoj ustaljeni način.

Može li zapravo itko zamisliti da će netko ovu knjigu čitati od početka do kraja?

Ali zaboga! Nitko ne čita leksikon od A do Ž! Samo polako! Nismo mi sastavili nikakav opći leksikon nego običnu zbirku metoda.

Tako je. Naša je knjiga bogato vrelo. Zamislimo npr. da neka učiteljica planira niz nastavnih jedinica na temu "nasilja". Pritom joj naša knjiga neće nimalo pomoći. O nasilju ne pišemo.

Istina. Ono što učenici mogu naučiti o nasilju, ne nalazi se u ovoj knjizi. Ali kako to mogu naučiti, to je tu. Što to praktično znači?

Dakle, učiteljica je načinila ustroj teme "nasilje". Sakupila je slike, pjesme i tekstove na tu temu. Sada se pita: Kako da iskustva koja su svi sudionici dosad imali s "nasiljem" dođu na vidjelo? Kako da nas slike i tekstovi potaknu da o tome počnemo razgovarati?

Ali to nije dovoljno. Riječ je i o susretu sa sadržajima. Riječ je i o kršćanskom prenošenju, koje bi trebalo biti iznova promišljeno i suočeno s osobnim iskustvom. Naravno, ali sadržaji se učenicama i učenicima ne mogu jednostavno uliti. Njih treba otkriti, učiniti pristupačnima, o njima treba razmišljati. A upravo su za to potrebne metode. Sada bi dakle učiteljica trebala uzeti u ruke našu knjigu. Da, ali kako da se snađu u ovakvoj knjizi? Vidi li se od stabala još šuma?

Za to nema nikakvog recepta. Netko će jednostavno uzeti knjigu u ruke, listati i otkriti ono što traži, drugi će tražiti sustavno. Napokon, naša knjiga ima i sadržaj. Ali idealan čitatelj je za mene onaj tko dalje otkriva. To je onaj koji metode uzima tek kao poticaj, slobodno s njima eksperimentira, sve dok ne pronađe ono što dobro pristaje njegovu stilu nastave, njegovu načinu mišljenja i rada ... Možda će tada sivi školski dan malo zablistati, možda će se pojaviti radost zbog nečega novoga.

Da, to bi bilo lijepo. Jer zadovoljne učiteljice i učitelji imaju zadovoljne učenike.

Pripravljeni susret s tekstom

Cilj: Poticanje koncentracije, olakšano usvajanje;

Dob: 8-18 godina;

Trajanje: 10-20 minuta;

Opis: Prije nego se predstavi tekst, učenici dobivaju informacije uz pomoć kojih se bolje ističe značenje ili sadržaj teksta;

Inačice: takve informacije mogu biti:
- stručne obavijesti (nepoznati pojmovi, kontekst),
- suvremenopovijesni ili biografski kontekst,
- osnovni problem,
- učinak koji bi mogao imati neki tekst (znanstvena polemika, parlamentarna rasprava, iskazivanje sumnje, kazneno gonjenje pisaca, itd.);

Uputa: uz odgovarajuću pripremu, i učenici mogu pribaviti i prenijeti takve informacije.

Pisanje novih prispodoba

Cilj: Buđenje mašte, omogućavanje transfera;

Dob: 9-18 godina;

Trajanje: 15-60 minuta;

Opis: Treba pojasniti govorni oblik novozavjetne riječi u slici ili prispodobu. Učenici dobivaju zadatak da napišu, analogno ovom predlošku, "nove usporedbe kraljevstva Božjega";

Uputa: Iako je zadatak vrlo zahtjevan, učenici ga (počevši od 4. r. osnovne škole) rado rješavaju. Budući da je, međutim, nekim učenicima teško pisano izražavanje, može se kao izborna domaća zadaća dati da o nekoj prispodobi naslikaju crtež. Upravo su za mlađe učenike prikladne riječi u slici i kratke prispodobe (usporedba o zrnu gorušice, izgubljenoj ovci itd.). U tumačenju zadatka razjašnjava se oblik govora; možda uz tumačenje gramatičkih oblika, ulaženje u rečeničnu melodiju itd. Jasno se međutim upućuje na to da prispodoba sadrži "prijestup" (pretjerivanje), tj. poantu, u kojoj se posebno nudi istina. Iz gorušičina zrna neće nastati tek grm, nego "stablo". Otac u prispodobi o izgubljenom sinu ne samo da opet prihvaća propalicu nego pripravlja i gozbu itd.

Primjer: Kraljevstvo je Božje kao učitelj koji dolazi u školu poučavati. Dok je on poučavao, neki su učenici u mislima bili još na nogometnoj utakmici koju su jučer gledali i nisu ništa naučili. Drugi su bili zabrinuti, jer su se njihovi roditelji posvađali i namjeravaju se rastaviti; oni nisu mogli razumjeti ništa od onoga što im je učitelj rekao. Neki su međutim marljivo radili, ali su mnogi dnevni događaji i rastresenost brzo zagušili naučeno. Drugi su međutim bili u sebi slobodni i pažljivi; oni su dobro zapamtili što ih je učitelj učio i to su zadržali za čitav život.
/iz poglavlja "Tekstovi u nastavi vjeronauka"/