[Home] [Sadrzaj] Godina: V     Broj: 12 (50)     Subotica, prosinac (decembar) 1998.  

TU OKO NAS

BOŽIĆNA PORUKA DR. IVANA PźNZESA, SUBOTIČKOG BISKUPA

RIJEČ DOLAZI OD OCA

Mi koji Boga nikad nismo vidjeli, niti ga možemo pravo opisati, možemo o njemu najviše znati po onome ”koji je u krilu Očevu, on nam ga obznani” (usp. Iv 1,18). Taj ”koji je u krilu Očevu” rodio se od Žene (usp. Gal 4,4). Rodio se kao malo, nejako dijete. To je objava Boga! Bog se tako ljudima najzornije objavio. Pojavio se kao čovjek – Bog s nama. Ali, to je ujedno i potpuna objava čovjeka, punog smisla njegova postojanja.

Ako bismo danas htjeli sebi na najbolji način riječima opisati Trojedinoga Boga, onda treba reći: sve počinje u Ocu, sve se ispunjava i aktualizira kroz vrijeme u Sinu, jer je Sin postao vremenit, ušao je utjelovljenjem u ljudsku povijest i kozmos. U Sinu se sve Božje aktualizira u stvorenome svijetu i s nama ljudima komunicira. A sve što je u Sinu ostvareno i što je po utjelovljenju povezano sa svakim čovjekom i svekolikim stvorenjem, dogada se i u njegovu Otajstvenom tijelu, dakle, u svima koji su mu pritjelovljeni, sve se događa po Duhu Svetome.

Slika Božja u čovjeku očituje se baš po tome što može sebe priopćiti drugome, jer je jedini medu tjelesnim stvorenjima osoba koja može govoriti. Možda nismo nikad do kraja svjesni što u teološkom smislu znači ljudski govor – to da čovjek svoje misli, svoje osjećaje, svoj unutrašnji svijet može priopćiti drugome i taj drugi može to primiti. Nikad samim razumom ne možemo do kraja proniknuti odakle uopće sposobnost da je čovjek jedini od živih bića počeo govoriti. Po govoru i priopćivosti čovjek je postao subjekt povijesti i počeo se i sam ostvarivati kroz povijest.

Utjelovljenje Božje riječi, Kristovo rođenje je poruka nama danas: Učite, ljudi, međusobno komunicirati, razgovarati! Svaki pojedini čovjek treba naći način kako da od sebe, od svoje samosvojnosti prijeđe drugome čovjeku, da se uzajamno podupru. Pavao će reći: ”Nosite teret jedan drugoga” (usp. Gal 6,2)! Valja naučiti kako da se između nas uspostavlja istinito zajedništvo i ljubav po Božjem uzoru, kao između Oca i Sina u Duhu Svetome. Ljubav među svim ljudskim osobama – to je cilj i smisao!

Mi koji smo Krista upoznali i u njemu primili objavu Boga kao Oca puna ljubavi, koji nam upućuje Riječ i s nama hoće imati punu komunikaciju po Duhu što nam ga daje, koji nas poziva da mu se u svojoj osobnoj slobodi otvorimo, mi koji smo to shvatili, uklonimo svaku zapreku Božjoj ljubavi. Duh Sveti sabire i Kristovo mistično tijelo – Crkvu. Taj isti duh i u nama stvara tijelo Riječi Božje. Budimo zato jedni drugima doista prava i istinita riječ. To je riječ pomirenja, razumijevanja, međusobnog poštovanja, solidarnosti, spremnosti da trpimo jedni za druge. Neka to bude istinita riječ ljubavi.

Godina koja je pred nama posvećena je otajstvu Boga Oca na putu prema Velikom jubileju – 2000. godini kršćanstva. Naše obraćenje neka bude prožeto duhom evanđelja i slavljenjem sakramenta Pomirenja u njegovom najdubljem značenju.

Želim svima, a osobito bolesnicima, sretan Božić i od Boga Oca blagoslovljenu 1999. Novu godinu!

+ Ivan biskup

OSNOVANO HRVATSKO AKADEMSKO DRUŠTVO

U petak 20. studenog u Subotici je održana osnivačka skupština Hrvatskog akademskog društva (HAD). U vrlo svečanom tonu 25 članova osnivača, hrvatskih intelektualaca, koji čine Inicijativni odbor HAD–a, burnim aplauzom su pozdravili odluku o osnivanju ovog Društva koje je do sada imalo pet radnih sastanaka. Na njima se vidjela spremnost hrvatske inteligencije za aktivno sudjelovanje na svim razinama života svoga naroda. HAD je na ovoj skupštini izabrao predsjednika, Upravni odbor i izdao ovo priopćenje za javnost:

”Hrvatsko akademsko društvo ima temeljnu svrhu da posebnu pozornost pridaje istraživanjima povijesnih, kulturoloških, socioloških, psiholoških, političkih, demografskih, komunikoloških, ekonomskih, prosvjetnih, književnih, religijskih i futuruloških odrednica hrvatskog nacionalnoga bića na području Savezne Republike Jugoslavije, putem razvijanja i popularizacije u prvom redu društvenih i humanističkih, a zatim i svih ostalih znanosti.

Hrvatsko akademsko društvo ima i posebnu zadaću praćenja, proučavanja i razmatranja svih onih društvenih, ekonomskih i političkih procesa koji su relevantni za strateške interese hrvatskog nacionalnog korpusa te iznošenje svojih prijedloga, ocjena i sugestija svim angažiranim predstavnicima hrvatskog naroda u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Društvo će nastojati okupiti sve hrvatske intelektualce iz SRJ, te svojom suradnjom i znanstvenim doprinosom pomoći unapređenju svega onoga što je bitno za očuvanje hrvatskog identiteta na ovim prostorima.”

U ime HAD–a

predsjednik mr. Josip Ivanović

OSNOVAN ”HRVATSKI NARODNI SAVEZ”

STATUS NACIONALNE MANJINE – TEMELJNI CILJ

U HKC ”Bunjevačko kolo” u nedjelju 6. prosinca održana je osnivačka skupština nove stranke, druge u ovoj sredini s hrvatskim predznakom ali građanskom opcijom – što je ujedno naglašeno kao jedno od temeljnih načela ovog saveza.

Po intoniranju jugoslavenske i hrvatske himne prisutnima se obratio Franjo Vujkov, predsjednik Inicijativnog odbora. Skupštini su, osim članova osnivača, bili nazočni gosti koji su se i obratili prisutnima: u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu govorio je Aleksandar Skenderović, diplomatski savjetnik, s njim je bio i prvi sekretar Andrej Dogan, predstavnik SVM–a Kasza JĘzsef i potpredsjednik JĘzsa L†szlĘ, predsjednik SGS–a Ilija Šujica, predstavnik ”Pučke kasine 1878” Ljudevit Vojnić Tunić, u ime NSS pozdrav je uputio Josip Ivanković, Forum hrvatskih institucija i organizacija je predstavljao Branko Horvat, novoosnovano Hrvatsko akademsko društvo je zastupao Dujo Runje, a HKC ”Bunjevačko kolo” Bela Ivković.

U svom obraćanju prisutnima Aleksandar Skenderović, diplomatski savjetnik Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu je istaknuo da Republika Hrvatska ima moralnu i svaku drugu posebnu skrb za dijelove naroda koji žive u drugim državama. ”Drago nam je da hrvatska zajednica u Vojvodini i Jugoslaviji ima volje da se organizira”, nastavio je g. Skenderović i naglasio da se Hrvatska ne želi miješati u pitanja organiziranosti svog naroda u susjednim zemljama. Stoga će podržavati obje stranke i nastojati izmiriti ono što je nepomirljivo među njima jer ništa ne smije ići na štetu hrvatskog naroda.

Gradonačelnik je upozorio da osnivanje nove stranke nije lak zadatak već je to trnovit put, što zna iz osobnog petogodišnjeg iskustva. Osnovati i voditi stranku, naročito ako je građanske opcije, centra – suprotna vladajućim partijama, ako grupira ljude po idejama ali da ne isključuje druge, ako zagovara toleranciju različitih mišljenja, jezika, vjere, običaja, izložena je kritici. Zato treba marljivo raditi i voditi računa o interesu naroda pa uspjeh neće izostati. ”Nemojte se uplašiti teškoća. Kad vas napadaju – znajte da ste na dobrom putu”, završio je Kasza JĘzsef.

Franjo Vujkov je u svom izlaganju obrazložio zašto je došlo do formiranja nove stranke ocijenivši utjecaj DSHV–a u lokalnoj samoupravi minornim, posebno zbog nepreuzimanja odgovornosti i nesamokritičnosti zbog neuspjeha na prošlim izborima.On je ujedno dao temeljna načela i ciljeve HNS–a čiji je glavni cilj priznavanje Hrvatima u Jugoslaviji statusa nacionalne manjine, uspostavljanje suradnje sa svim hrvatskim institucijama na ravnopravnim osnovama, decentralizacija vlasti i zatim koalicijski nastup u političkom životu.

Glasnogovornik Hrvatskog narodnog saveza Kalman Kuntić je iznio želju da se po dobijanju statusa nacionalne manjine traži kulturna autonomija. HNS nema cilj sve Hrvate skupiti u ovaj savez ali ih želi objediniti oko temeljnih načela koja se zalažu za slobodu pojedinca i njegovu društvenu odgovornost jer su temeljni postulati ove stranke liberarno–demokratski.

Rasprave nije bilo pa se nakon prihvaćanja temeljnih načela i Statuta HNS–a odmah jednoglasno izglasalo Vijeće HNS–a od 20 kandidata od kojih će se već 13. prosinca izabrati predsjednik i predsjedništvo stranke.

Sjedište Hrvatskog narodnog saveza bit će na Trgu Lazara Nešića 1 (u zgradi nove općine).

K. Č.

IMPRESUM

ZVONIK, Katolički list (mjesečnik). Izdaje: Rimokatolički župni ured sv. Roka, 24000 SUBOTICA, Ivana Milutinovića 52. Telefon: 024/554–896; E–mail: zvonikŽtippnet.co.yu. Uredničko vijeće: Andrija Anišić – glavni i odgovorni urednik; Franjo Ivanković – zamjenik glavnog i odgovornog urednika; mr. Ervin Čeliković – tehnički urednik; Katarina Čeliković – lektor i korektor; Bernarda Kopunović – korektor; Cecilija Milanković – vinjete; Josip Anišić, Željko Augustinov, Stjepan Beretić, Marko Forgić, Bela Gabrić, Josip Ivanković, Vesna Ivanković, Andrija Kopilović, o. Marijan Kovačević, Grgo Kujundžić, Lazar Novaković, Josip Pekanović, Ivan Piuković, Blaženka Piuković i Branko Vaci. Tiraž 2500. List je registriran u Ministarstvu za informacije Republike Srbije, broj: 632–1093/94–03, 20.10. 1994. Tisak: Štamparija ”GLOBUS”, Otmara Majera 10, Subotica, Tel.: 024/551–202.

POTVRĐENI DOSADAŠNJI UREDNICI

U somborskoj župi sv. Križa, u ponedjeljak 14. prosinca, na svom redovitom mjesečnom susretu, svećenici Hrvati Subotičke biskupije, koji su osnivači katoličkog lista ”Zvonik” i godišnjaka – kalendara ”Subotička Danica (nova)”, potvrdili su za sljedećih pet godina dosadašnje urednike. Tako će i sljedećih pet godina urednik ”Zvonika” biti Andrija Anišić, župnik subotičke župe sv. Roka, a urednik Subotičke Danice (nove) i dalje će biti Stjepan Beretić, katedralni župnik.

Svećenici su vrlo pozitivno ocijenili dosadašnjih 49 brojeva ”Zvonika” i pet objavljenih kalendara ”Subotička Danica (nova)”.

Njih dvojica će izabrati suradnike i imenovati ih članovima Uredničkog vijeća, budući da je Uredničko vijeće i jednog i drugog izdanja zajedničko.

U SUSRET DOGAĐAJIMA

Subotica – BOŽIĆNI KONCERT KATEDRALNOG ZBORA

22. 12. u 19,30

u velikoj vijećnici ”Gradske kuće”

Subotica–katedrala

VELIKOM BISKUPU ANTUNOVIĆU U ČAST

10. 01. 1999. u 18 sati

SVEČANA SV. MISA ZA + BISKUPA IVANA ANTUNOVIĆA

dođite iskazati čast našem velikom biskupu i

narodnom preporoditelju; od biskupa Antunovića još uvijek svi možemo puno toga naučiti

OSMI RAZGOVORI KATOLIČKOG INSTITUTA ZA KULTURU, POVIJEST I DUHOVNOST

11. 01. u 19 sati

u svečanoj dvorani HKC ”Bunjevačko kolo”

Tema i predavači bit će objavljeni ovih dana

Našim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama;

redovnim, dopisnim i počasnim članovima, dobročiniteljima i svim ljudima dobre volje želimo

ČESTIT BOŽIĆ i BLAGOSLOVLJENU 1999. GODINU

Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost ”Ivan Antunović” – Subotica

SRETAN BOŽIĆ I NOVU 1999. GODINU

svim profesorima i studentima, svim dobročiniteljima i podupirateljima želi

hrvatski odjel TEOLOŠKO–KATEHETSKOG INSTITUTA Subotičke biskupije

PREPORUČAMO NAŠA IZDANJA

MOLITVENIK ”Slava Božja” – 80,00 N. din.

SUBOTIČKA DANICA (nova)

– kalendar za 1998. godinu

(knjiga – 280 str.) – 40,00 N. din

NAŠ ČOVIK

(Marija Zaić Kubatović, priredila)

– knjiga u čast 60. obljetnice književnog rada akademika dr. Ante Sekulića

Cijena: 30 N.din

Charles de Foucauld

ŠTO GOD UČINISTE ... MENI UČINISTE

– meditacije o ljubavi po evanđelju

Cijena: 30 N.din

NARUDŽBE: Uredništvo ”ZVONIKA”, Ivana Milutinovića 52, 24000 SUBOTICA

Uredništvo je primilo

Balint Vujkov

PRIPOVITKE

– hrvatske (bunjevačke) narodne pripovijetke

(Biblioteka ”Žiga”, Subotica, 1998)

Slaven Bačić

IZ PROŠLOSTI GRADSKOG PRAVA NOVOG SADA, SOMBORA I SUBOTICE

(Biblioteka ”Žiga”, Subotica 1998)

Narudžbe prima:

”ŽIG”, Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 SUBOTICA

NOVO, NOVO, NOVO, NOVO, NOVO, NOVO, NOVO

OVDJE RADIO SUBOTICA... ZAPOČINJE EMISIJA NA HRVATSKOM JEZIKU

od 21. 12. 1998. godine

– svakog dana osim subote i nedjelje –

od 19 do 20 sati

glavni i odgovorni urednik redakcije na hrvatskom jeziku prof. Tomislav Žigmanov

Na Badnje veče svečana emisija počinje u 23,30 a u ponoć direktan prijenos polnoćke iz katedrale–bazilike.


Izrada: [Tipp-Topp System]