[Home] [Sadrzaj] Godina: VI     Broj: 3 (65)     Subotica, ozujak (mart) 2000.  

DOGAĐANJA U SUBOTIČKOJ BISKUPIJI – nastavak

MOLIM OPROŠTENJE ZA SVE POGREŠKE I PROPUSTE

Susret svećenika u znaku jubileja

U ponedjeljak 6. 03. u somborskom Karmelu 67 svećenika na čelu s biskupom dr. Ivanom P‚nzesom okupilo se na ”Dan pomirenja”. Bio je to dan molitve i sabranosti. U svom pozivu upućenom svim svećenicima biskup je, navodeći dokument ”Prezbiter – navjestitelj Riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskoga Trećeg tisućljeća” istaknuo: ”Nova evangelizacija treba nove navjestitelje. To su svećenici koji se zalažu živjeti svoje svećeništvo kao osobit hod prema svetosti. Da bi se to ostvarilo, vrlo je važno da svaki svećenik svakodnevno otkriva apsolutnu nužnost svoje osobne svetosti. Treba započeti s čišćenjem samih sebe prije čišćenja drugih; potrebno je biti poučen da bi se moglo poučavati; postati svjetlo da bi se moglo rasvijetliti, približiti se Bogu da bismo mu mogli približiti druge; biti posvećeni da bismo mogli posvećivati...” /Zaključci/.

”Trebamo početi Jubilej u samima sebi a to se ne može dogoditi bez obraćenja i pomirenja. Nalazimo se na vratima korizme, osobitog milosnog vremena za pomirenje i obraćenje. Pozivam Te da neizostavno sudjeluješ u našoj zajedničkoj pripravi za svećeničko poslanje u ovoj osobitoj korizmi” – napisao je biskup u pozivu svim svećenicima i redovnicima svoje biskupije.

Pozivu se odazvalo 67 svećenika i redovnika te dvojica oženjenih đakona.

Susret je započeo adoracijom u crkvi, a zatim je bilo prigodno predavanje o značenju obraćenja i pomirenja u svećeničkom životu i poslanju. Na hrvatskom jeziku predavanje je održao o. Tadej Vojnović a na mađarskom o. Karlo Harmath, franjevci iz Novog Sada.

Slijedila je osobna ispovijed, a potom sv. misa koju je predvodio biskup. On je u svojoj propovijedi zamolio svećenike da mu oproste sve pogreške i propuste koje je u svojoj slabosti učinio i pozvao svećenike da budu spremni opraštati jedni drugima te da učvrste svoje prezbiterijalno zajedništvo i međusobnu ljubav.

Liturgiju je animirao prior karmelićanskog samostana o. Mato Miloš.

Poslije sv. mise svećenici su nastavili svoje druženje na zajedničkom ručku koji su im priredili ljubazni domaćini.

A. A.

Vjerski poglavari tradicionalnih vjerskih zajednica na Kosovu i Metohiji:

IZJAVA O ZAJEDNIČKOM MORALNOM ANGAŽIRANJU

Izjava za javnost upućena je s redovite sjednice Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj su u utorak 8. veljače u sarajevskom hotelu Holiday Inn sudjelovali i predstavnici vjerskih zajednica na Kosovu i Metohiji.

Mi vjerski poglavari tradicionalnih vjerskih zajednica na Kosovu i Metohiji, Islamske zajednice; Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve; zabrinuti sporim i neefikasnim provođenjem mirovnog plana o Kosovu i Metohiji, prilikom radnog posjeta Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, odlučili smo dati sljedeću izjavu:

Svi su narodi na Kosovu i Metohiji pretrpjeli velika stradanja. Rat je hvala Bogu završen, nažalost još vlada nesigurnost i nasilje. Naš zadatak sada je uspostavljanje trajnog mira, utemeljenog na istini, pravdi i zajedničkom življenju. Priznajemo i prihvaćamo da su naše vjerske zajednice međusobno različite i da se svaka od njih osjeća pozvanom živjeti u skladu sa svojom vlastitom vjerom.

lstovremeno, priznajemo da naše vjerske i duhovne tradicije imaju i mnoge zajedničke vrijednosti, te da te zajedničke vrijednosti mogu poslužiti kao vjerodostojna osnova za međusobno poštovanje, suradnju i slobodno zajedničko življenje na cijelom teritoriju Kosova i Metohije. Svaka od naših tradicionalnih Crkava i Vjerskih zajednica naučava i propovijeda da su dostojanstvo i vrijednost čovjeka dar Božji. Naše vjere, svaka na svoj način, pozivaju na poštivanje temeljnih ljudskih prava svake osobe. Nasilje nad ljudima, ili uzurpiranje njihovih osnovnih prava, za nas je kršenje ne samo ljudskih, nego i Božjeg zakona. Mi zajedno, u međusobnom priznavanju naših vjerskih različitosti, osuđujemo svako nasilje nad nevinim ljudima i svaki oblik uzurpiranja ili kršenja osnovnih ljudskih prava, a posebno osuđujemo:

– djela mržnje zasnovana na etničkim ili vjerskim različitostima,

– desakralizaciju vjerskih objekata i skrnavljenje groblja i mezarja,

– protjerivanje ljudi s njihovih ognjišta,

– ometanja prava na slobodan povratak svakoga na svoje ognjište,

– djela osvete,

– zloupotrebu medija u cilju sijanja mržnje.

Na kraju, pozivamo sve ljude dobre volje da preuzmu odgovornost za vlastita djela. Postupajmo prema drugima onako kako bismo željeli da oni postupaju prema nama. Ovu izjavu upućujemo svim našim vjernicima na Kosovu i Metohiji, lokalnim vlastima i predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji.

U Sarajevu, 8. veljače 2000.

Dr. Rexhep Boja, Muftija i Preds., Islamska zajednica Kosova

Gosp. Artemije Radosavljević, episkop raško–prizrenski, Srpska pravoslavna crkva

Mons. Marko Sopi, biskup prizrenski, Rimokatolička crkva

JEDNO VEČE U SOMBORU...

”Život i smrt u gradu” u Somboru

U Somboru je, u organizaciji Kulturno–umetničkog društva ”Vladimir Nazor” u prostorijama Društva, u petak 3. ožujka priređena promocija knjige Milovana Mikovića ”Život i smrt u gradu”.

Na početku ove, za Somborce nesvakidašnje večeri, goste iz Subotice kao i sve prisutne pozdravio je predsjednik Društva Alojzije Firanj. Zatim je sve prisutne pozdravio mr. Andrija Kopilović, predsjedavajući Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost ”Ivan Antunović” iz Subotice. On je u kratkim crtama predstavio ovaj katolički Institut, a potom je Andrija Anišić, pročelnik Izdavačkog odjela Instituta predstavio rad ovog odjela. On je naglasio da je, zahvaljujući dobročiniteljima koji novcem pomažu ovaj Odjel kao i zahvaljujući dobrim ljudima koji bez ikakvog honorara ulažu svoj rad i trud, ovaj Odjel uspio objaviti u posljednjih nekoliko godina desetak naslova uz redovito izdavanje katoličkog mjesečnika ”Zvonika” i godišnjaka ”Subotička Danica (nova)”.

Nakon njega je Lazar Merković, književnik iz Subotice, govorio o pedesetpetogodišnjem kontinuitetu izdavačke djelatnosti na hrvatskom jeziku u Subotici.

O knjizi Milovana Mikovića, urednika Subotičkih novina, ”Život i smrt u gradu”, za koju je autor dobio nagradu Kulturno–prosvjetne zajednice Subotice ”Dr. Ferenc Bodrogvari”, govorili su mr. Andrija Kopilović, Lazar Merković, mr. Josip Buljovčić i Tomislav Žigmanov, a potom se prisutnima obratio i autor knjige Milovan Miković koji je govorio o motivima da objavi ovu knjigu eseja o književnosti Hrvata u Bačkoj. On je također prisutnima u kratkim crtama predstavio roman Josipa Pašića (sada umirovljenog svećenika u Zagrebu) ”Krv se suši” koji je bio prvi objavljeni roman bačkih Hrvata poslije 2. svjetskog rata. On je ujedno time najavio svoju novu knjigu koja će govoriti upravo o romanu u podunavskih Hrvata. On je naglasio kako su autori bački Hrvati do sada napisali 41 roman od kojih je objavljeno 29. Prvi roman napisao je biskup Ivan Antunović 1875. godine pod naslovom ”Odmetnik”.

”Miroljub” i ”Izložba”

U drugom dijelu večeri Josip Pekanović, urednik lista ”Miroljub”, koji izlazi četiri puta godišnje u Somboru u izdanju KUD–a ”Vladimir Nazor”, predstavio je novi, deveti broj lista. Za ovu zgodu KUD ”Vladimir Nazor” priredio je i izložbu pod nazivom ”Mile davne uspomene”.

Izložbu je predstavila autorica Antonija Čota i pročitala recenziju ove izložbe iz prigodnog kataloga (koji je u izradi) a koju je napisala prof. dr. Katalin Kaić. U spomenutoj recenziji ona uz ostalo kaže: ”Izložba pod naslovom 'Mile davne uspomene', čiji je autor Antonija Čota, predstavlja veoma dragocjen, zahtjevan i vrijedan poduhvat kulturološkog značaja jer se radi o prikazivanju do sada prilično zanemarenog etnološkog naslijeđa jednog značajnog etnosa čija trovjekovna prisutnost pod ovim podnebljom je u velikoj mjeri doprinijela oblikovanju i formiranju karaktera našeg osobitog duhovnog prostora obogaćujući ga svojim visoko estetskim specifičnostima...”

Izložba sadrži preko sto eksponata i ima četiri odjeljka. Po prirodi stvari najveći broj eksponata imaju odjeljci pod naslovom ”Život na salašu i odijevanje”. Tkanje i vezovi čine posebno poglavlje a ”Građanski oblici života” u neku ruku predstavljaju onaj dio narodne baštine koji korespondira sa suvremenošću...

U ovom dijelu programa Cecilija Miler pročitala je svoju pjesmu ”Njega sada više nema” (posvećenu srušenom salašu) uz pratnju malih tamburaša.

Sve u svemu, bijaše ovo jedno divno veče.

A. A.

PROMOCIJA IZDANJA KATOLIČKOG INSTITUTA ZA KULTURU, POVIJEST I DUHOVNOST ”IVAN ANTUNOVIĆ”

U ponedjeljak, 28. veljače je Subotici, u svečanoj dvorani Hrvatskog kulturnog centa ”Bunjevačko kolo” Izdavački odjel Instituta ”Ivan Antunović” priredio promociju svojih izdanja: ”Subotičke Danice (nove)” – kalendara za 2000. godinu, knjige mr. Romana Miza ”Od Boga do Sotone” (o sektama), knjigu svećenika Antuna Gabrića ”Čudan jendek i druge bunjevačke pripovitke” te triju knjižica prijevoda odžačkog i apatinskog župnika Jakoba Pfeifera. To su knjižice: ”Što god učiniste...” Charlesa de Foucaulda (2. izd.), ”Oče naš” Ivana Pavla II. (2. izd.) te ”Kako Bog vidi čovjeka (o blaženstvima)” Hermana Josepha Spitala.

U svom uvodnom govoru pročelnik Izdavačkog odjela Instituta Andrija Anišić prikazao je u kratkim crtama izdavačku djelatnost Instituta od njegovog postojanja do danas. On je naglasio značaj ove djelatnosti u ovim krajevima, ali se osvrnuo i na poteškoće, kao što su amaterski i dragovoljni rad, nedostatak materijalnih sredstava kao i na još bolniju činjenicu da je malo onih koji čitaju knjige. Na ovo izlaganje nadovezao se i rad Katarine Čeliković koja je opisala stvaranje izdavačkih edicija u zadnjih nekoliko godina.

O Subotičkoj Danici za 2000. godinu govorio je njezin odgovorni urednik mr. Andrija Kopilović. On je uz ostalo pročitao i tekst kojim je Danica predstavljena u najnovijem broju Glasa Koncila kao i onaj koji je IKA objavila o Subotičkoj Danici. Zbog bolesti ovoj promociji nije prisustvovao glavni urednik Danice mons. Stjepan Beretić.

O motivima koji su ga potakli da piše o problematici sekti i kako je nastala knjiga ”Od Boga do sotone” govorio je njezin autor mr. Roman Miz, grkokatolički svećenik iz Novog Sada. Knjižice prijevoda Jakoba Pfeifera predstavio je mr. Andrija Kopilović a knjigu ”Čudan jendek” prof. Bela Gabrić. Nazočnima, koji su ispunili prostranu dvoranu Centra, obratili su se i vlč. Antun Gabrić, autor knjige ”Čudan jendek” i Jakob Pfeifer, koji je govorio o svojoj prevoditeljskoj djelatnosti. Od 1977. godine, kada se uz sve svoje župničke dužnosti počeo baviti i prevođenjem (s njemačkog), do sada mu je objavljeno sedam knjiga prijevoda.

U drugom dijelu večeri Institut je svom članu prim. dr. Marku Senteu (1953) priredio promociju dodjele naziva ”primarijus”. Dr. Sente je ugledni subotički liječnik, specijalista za ORL, kulturni djelatnik i praktični vjernik. Riječi čestitke najprije mu je uputio predsjedavajući Instituta mr. Andrija Kopilović, a potom je o njegovom životnom putu i radu govorio Andrija Anišić. U znak sjećanja na ovaj događaj Institut je dr. Senteu darovao umjetničku sliku u tehnici slame Jozefine Skenderović koja ima simbolički naziv ”dva bisera” a prikazuje djevojku u ”šlingu” s tamburicom.

Riječi zahvale na koncu je izrekao i sam dr. Sente.

Na ovoj promociji s nekoliko glazbenih točki nastupio je i zbor župe sv. Roka pod ravnanjem s. Silvane Milan uz klavirsku pratnju mr. Ervina Čelikovića. Oni su izveli po prvi put i pjesmu ”Bunjevačke riči drage” koju je napisala s. Blaženka Rudić, dominikanka, a uglazbio ju je Antuš Gabrić, poznati subotički harmonikaš i skladatelj koji je sam pratio zbor na harmonici. Prisutni su dugim pljeskom pozdravili izvođenje ove pjesme koja ih je podsjetila na istinu njihove ”riči”.

Među brojnom publikom ove večeri bio je i Goran Rotim, konzul–savjetnik u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici.

A. A.

BUNJEVAČKE RIČI


   Bunjevačke riči drage
   tako zvonke, pune snage,
   lepršave, tihe, blage,
   vedre, tužne – uvik drage.
    
   Riči ove izabrane
   nose zato mnoge rane,
   al' govore na sve strane:
   hrvatskog smo stabla grane!
    
   U njima je dah miline,
   plodnosti drage nam nizine,
   približuju sve daljine,
   u njima je dar blizine.
    
   U njima je šapat žita,
   u njima je rosa skrita,
   u njima su vruća lita,
   zima injem obavita.
    
   Oj, Bunjevci, ne spavajte!
   Blago svoje ne bacajte,
   prošlost našu obnavljajte,
   bunjevačku rič čuvajte!

Blaženka Rudić

DA SVI BUDU JEDNO

O ekumenizmu u Somboru

U nedjelju 20. veljače u župi sv. Križa u Somboru održana je tribina na kojoj je o ”Ekumenizmu – jučer, danas, sutra” govorio preč. Jakob Pfeifer.

Sama riječ ”ekumenizam” potječe od grčke riječi a znači privatno imanje – u materijalnom smislu, zajednicu a tek kasnije se počela upotrebljavati u religijskom smislu i označava međureligijske kontakte. Bog je onaj koji nas sjedinjuje a ljudsko je ono što nas dijeli. Raditi na jedinstvu kršćana zapravo znači odgovoriti na Isusovu molitvu: ”Da svi budu jedno”. Drugim riječima, to znači vršiti volju Božju. Mi katolici moramo surađivati sa svima koji zazivaju ime Božje pa i s onima koji ga nazivaju ”Alahom”. Osim molitve važno je upoznati svoju vjeru, ali isto tako i Crkvu i način moljenja onih sa kojima se susrećemo. Isus je rekao da bez Boga nitko ne može činiti dobro i stoga se moramo radovati kad znamo da i drugi mole, istakao je predavač.

Poslije predavanja predavač je u razgovoru odgovorio na brojna pitanja sudionika tribine.

Monika Vekonj


Izrada: [Tipp-Topp System]