[Home] [Sadrzaj] Godina: VIII     Broj: 02(76)     Subotica, veljača (februar) 2001.  

UPOZNAJMO BIBLIJU – Piše: dr. Tadej Vojnović, ofm

Čovjek stavljen u koordinate prostora i vremena

Počeli smo čitati Bibliju od ”početka”. Namjerno. Upravo tu, na samom početku, dati su ”veliki naslovi” onoga o čemu će onda Biblija progovoriti u pojedinostima. Tu na početku rečeno je sve bitno o Bogu i čovjeku a i o svijetu. To smo vidjeli već prošli puta, kad smo govorili o prvoj riječi Biblije, o ”početku”. U ovom razmišljanju više ćemo se zaustaviti na uređenju svijeta. Svijet će iz kaosa (biblijski izrazi ”pust” i ”prazan”) postati kosmos (grč. glagol kosmeo – ukrašavam, uljepšavam, od toga naša riječ ”kozmetika”), nešto lijepo i veličanstveno!

Svečani ritam stvaranja

Čovjek nije jednostavno bačen na ovu zemlju i prepušten igri slučaja. Čitajući prve stranice Biblije stječemo naprotiv dojam da je sve brižljivo pripremano upravo za njega. Ovo ”uređivanje” svijeta obavljeno je na stvaralački i svečan način. Ono ima i svoj ritam koji je postignut prvenstveno smislenim ponavljanjem određenih izričaja. Nabrojimo ih (ako imamo Bibliju, otvorimo prvu stranu):

i reče Bog (subjekt stvaranja)

neka bude (zapovijed)

i bi tako (izvršenje)

i vidje Bog da je dobro (verifikacija)

Upravo ovaj oblik i ritam ponavljat će se u danima stvaranja. Uočimo da sve biva po Božjoj riječi. Kod Boga su riječ i čin jedno te isto. Ono što Bog govori to i biva. Zanimljivo je da je još i danas u hebrejskom jeziku tako. Riječ ”dabar” označava i riječ i čin.

Prva materija koja je stvorena (prvoga dana) jest svjetlost! Zanimljivo. Svjetlost bez izvora svjetla (oni će biti stvoreni tek četvrtog dana!), svjetlo kao prvu materijalnu egzistenciju. Premda Biblija nije znanstvena knjiga, već prvenstveno knjiga spasenjske poruke, ipak se ovdje i znanstvenici moraju duboko zamisliti. U istraživanju materije nije li posebno zagonetna svjetlost? Ponaša se kao čestica i kao val. Svjetlost i njezina brzina su kao neka konstanta materije i materijalnog svijeta. Ne dodirujemo li njome početak i granicu materije? Nije bez utemeljenosti što mnogi fizičari smatraju da je svjetlost prvi oblik materije! Biblija nam doista daje podatak da je Božje prvo stvorenje upravo svjetlost.

Oblikovanje vremenskih i prostornih koordinata

Čovjek je biće vremena i prostora. Da bi se on pojavio na zemlji preduvjet su vrijeme i prostor. Bog oblikuje vrijeme i prostor. To se događa po tri čina dijeljenja:

dana od noći (3–5) – vremenska koordinata

voda na gornje i donje (6–8) – vertikalna koordinata

kopna od mora (9–10) – horizontalna koordinata

Svijet u kojem će čovjek živjeti postoji po ta tri dijeljenja. Po njima je omogućeno vrijeme i prostor što je bitna pretpostavka za život čovjeka i drugih bića koja će se na zemlji pojaviti. Svijet od kaosa postaje kosmos, umjesto neodređenosti i nereda nastaje red. No nije nakana pisca samo da nas o tome izvijesti. On prvenstveno želi svojim čitateljima saopćiti poruku. A ta je da je Bog ureditelj ovoga svijeta i da do dana današnjega taj red održava. Drugo, da je čovjek stavljen u već određeni red i da on tu ništa ne može mijenjati. No pogledajmo ova dijeljenja posebno!

3–5: dijeljenje svjetla od tame na početku nema ni jedan, nama do sada poznati, izvještaj stvaranja kod drugih naroda. Vremenskoj se dimenziji daje prednost pred prostornom! To znači da sve stvoreno trebamo razumjeti prvenstveno kao povijesno i prolazno a tek onda kao postojeće. Stvoreno je prvenstveno prolazno a tek onda postojeće. Tako će se stvaranje ostaloga dogoditi unutar ritma vremena (prvi dan, drugi dan, treći dan...). Uočimo i činjenicu da se nakon dijeljenja svjetla od tame Bog samo o svjetlu izražava ”da je svjetlost dobra” budući da svjetlost predstavlja postojanje i dobro a tama negaciju toga.

6–8: dijeljenjem gornjih voda od donjih uvode se relacije: gore – dolje, vertikala. Uočimo da je izraz ”svod” (ono što mi zovemo ”nebo” gdje su oblaci, sunce i zvijezde) također dio stvorenoga, to nije mjesto ”stanovanja Boga”.

9–10: dijeljenjem zemaljskih voda od kopna nastaje horizontalna dimenzija: ovdje – tamo. Ona se pridružuje prije stvorenoj vertikali. Zanimljivo je da se verifikacija (”i vidje Bog da je dobro”) pojavljuje tek ovdje (nema je nakon dijeljenja vertikale) jer je tek vertikalom i horizontalom organiziran prostor!

Kad je sve tako lijepo organizirano i uređeno, kad su stvoreni bitni preduvjeti života, tek sada se mogu pojaviti živa bića. Ona će se pojaviti po Božja tri čina oživljavanja (11–25).

(Sljedeći nastavak: Čovjek stavljen u vrt ove zemlje)

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU U 2001. GODINI

Datum polaska – 27. svibnja 2001.

Datum povratka – 3. lipnja 2001.

Cijena: 308 USA$ + 417 USA$ što je ukupno 725 USA$. Od toga se prva svota uplaćuje odmah a druga u Izraelu.

Datum prijavljivanja: do 15. 04. ili dok se ne popuni grupa (40 osoba).

Prijaviti se na adresu: Tadej Vojnović, 21000 Novi Sad, Cara Dušana 4

ili na telefon 064 117 18 88.


Izrada: [Tipp-Topp System]