[Home] [Sadrzaj] Godina: VIII     Broj: 02(76)     Subotica, veljača (februar) 2001.  

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE

ISUS NAS UČI MOLITI

Stvarnost molitve u potpunosti nam je objavljena u Isusu Kristu koji je Riječ ”tijelom postala i nastanila se među nama”. Promatrajući Isusa u molitvi i slušajući ga kako moli, upoznat ćemo kako nam molitvu uslišava.

Isus molitelj

Isus nas je, postavši čovjekom, naučio moliti na ljudski način. Kao čovjek naučio je moliti od svoje majke, kao i iz tradicije svoga naroda. Ipak, Isusova molitva ”prodire iz tajnog vrela, kako daje naslutiti u dobi od dvanaest godina kada je spremno odgovorio Mariji i Josipu da želi biti u kući Očevoj”. Tu se dade naslutiti sinovska molitva koju Otac prihvaća i uslišava. Evanđelje po Luki daje nam naslutiti koliko je Duh Sveti prisutan u Isusovoj molitvi. Isus moli prije svakog važnog spasenjskog događaja koji je kanio izvesti. Provodi u molitvi često cijelu noć. ”Isusova molitva prije spasenjskih događaja, koje Otac traži da ih ispuni, jest smjerno i puno povjerenja predanje njegove ljudske volje volji Oca punoj ljubavi.”

Kada je Isus jednom prilikom molio, učenici su ga promatrali te je jedan od njih zaželio tako moliti. ”Promatrajući i slušajući Sina djeca se Božja uče moliti Ocu.” U svojoj molitvi Isus nosi ljude jer je utjelovljenjem uzeo našu ljudsku narav te prinoseći sama sebe prinosi cijelo čovječanstvo.

U evanđeljima su nam zapisane dvije Isusove izričite molitve u kojima jasno zamjećujemo njegovo obraćanje Ocu. U prvoj molitvi Isus ispovijeda Oca te ga veliča što je otajstva Kraljevstva sakrio od umnih i mudrih, a objavio malenima. U ovoj molitvi zamjećujemo Isusovo potpuno predanje Očevoj volji. U drugoj pak molitvi, koju je Isus uputio Ocu neposredno prije Lazarova uskrsnuća, čitamo kako Isus prvo zahvaljuje Ocu što ga je uslišao i govori kako sigurno zna da ga Otac uvijek uslišava. Ovaj Isusov primjer uzor nam je kako treba iskati: ”Prije no što je dar darovan, Isus prianja uz Onoga koji daruje i koji sebe daje u svojim darovima. Darovatelj je vredniji od udijeljena dara, on je pravo blago kojim je darovatelj obdaren.”

U Isusovim molitvama neposredno prije muke, te za vrijeme muke i na križu, prisutno je cijelo čovječanstvo i sve njegove nevolje. On moli za sve i u ime svih. Otac prima te Isusove molitve i njegovu žrtvu te ga nagrađuje mimo svih očekivanja slavnim uskrsnućem Sina. Tako se ostvaruje na najljepši način događaj molitve u Božjem planu.

Isus uči nas moliti

Svojim divnim primjerom Isus nas uči moliti. Ipak ”Evanđelje nam predaje jedan Isusov nauk o molitvi. Kao odgojitelj preuzima nas tamo gdje već jesmo te nas postupno vodi k Ocu.” Isus se obraća mnoštvu i polazi od onoga što je zapisano u Starom savezu i otkriva novost kroz razne prispodobe. Kasnije posebno poučava učenike govoreći im o Bogu Ocu i Duhu Svetomu.

Srce molitelja mora biti puno djetinjeg povjerenja u Božju dobrotu te ujedno oslobođeno od svih zapreka. Moliteljevo srce mora biti usmjereno na obraćenje te se ”uči moliti u vjeri. Vjera je djetinje prianjanje uz Boga, mimo onoga što osjećamo i razumijemo”. Snaga molitve očituje se u povjerenju i raspoloženju molitelja. Stoji zapisano u Evanđelju da je ”sve moguće onom koji vjeruje”. Isus je učinio mnoga čudesa onima koji su mu vjerovali, a drugima koji mu nisu vjerovali ”čudio se njihovoj nevjeri”. Molitva iz vjere je takva da se uskladi srce da vrši Očevu volju.

U Isusu je među nas došlo Kraljevstvo Božje. Zato on poziva na budnost, obraćenje i vjeru. Isus govori svojim učenicima kakva treba biti njihova molitva poslije njegovog odlaska k Ocu. Od tada možemo iskati što nam treba u Isusovo ime. Vjera u Isusa uvodi vjernika u tajnu poznavanje Oca. Tako vjera donosi plod u ljubavi. ”Kad je naša molitva združena s Isusovom, Otac nam daje Duha Branitelja da bude uvijek s nama.”

Isus uslišava molitvu

Iz evanđeoskih izvještaja vidimo da je Isus uslišio mnoge molitve već za vrijeme svoga javnog djelovanja. Isus uvijek odgovara na molitvu koja mu je upućena s vjerom.

Marijin primjer moliteljice najbolje nam otkriva ispravan stav vjernika koji želi ispuniti volju Božju u svom životu. Ona spremno prihvaća Božji plan te ga ostvaruje na jedinstven način. Njezino povjerenje izvire iz duboke vjere i sabrane molitve. Marija posreduje kada vidi tuđu potrebu; sjetimo se samo neprilike koju je doživio domaćin u Kani Galilejskoj. Marija je bila sigurna da će Isus pomoći onima koji su bili u neprilici. Marija po vjeri prinosi cijelo svoje biće k Bogu.

Prema Katekizmu Katoličke Crkve (br. 2598–2622)

priredio: Franjo Ivanković


Izrada: [Tipp-Topp System]