[Home] [Sadrzaj] Godina: VIII     Broj: 02(76)     Subotica, veljača (februar) 2001.  

UPOZNAJMO DUHOVNE POKRETE – Uređuje: s. Balženka Rudić

DJELO MARIJINO – POKRET FOKOLARA

Djelo Marijino ili Pokret fokolara rodilo se u Trentu, u sjevernoj Italiji 1943. godine. Danas broji oko 6 milijuna pripadnika svih rasa, jezika, naroda i vjera prisutnih u 182 nacije svijeta. Najvećim dijelom su kršćani katolici, ali uz Pokret prianjaju i pripadnici drugih kršćanskih Crkava, velikih religija, kao i osobe bez određene vjerske pripadnosti, ljudi dobre volje.

Glavna karakteristika Djela Marijina je njegova osobna i istovremeno zajednička duhovnost koju nam posreduje utemeljiteljica Chiara Lubich, a Crkva ju je potvrdila 1964. godine.

Nastanak i duhovnost pokreta

Usred vihora Drugog svjetskog rata, Chiari i njenim prijateljicama Bog se objavljuje kao onaj koji jest Ljubav. Kako odgovoriti na njegovu beskrajnu ljubav?

Živeći njegovu Riječ!

U skloništa gdje su se danju i noću sklanjale zbog bombardiranja, mogle su nositi samo malenu knjižicu, Evanđelje. I tamo, kroz sate iščekivanja, čitale su njegove riječi i otkrivale ih u novom svjetlu, a najljepše je bilo to što su ih mogle odmah staviti u praksu.

Postoji bezbroj primjera iz toga vremena koji potvrđuju koliko je Evanđelje istinito kad ga stavimo u život: Ištite i dat će vam se; Kucajte i otvorit će vam se. Ljubite se međusobno; Ljubite svoje neprijatelje...

Jednoga dana u skloništu slučajno su otvorile u Evanđelju Isusovu svečanu molitvu Ocu: ”Oče, da svi budu jedno kao što smo ti i ja jedno.” Pročitavši je, osjetile su sigurnost da su rođene za tu poruku Evanđelja: dati svoj doprinos Crkvi za ostvarenje jedinstva među svima. Ta rečenica postala je snaga i temelj duhovnosti Pokreta.

Ali za ostvarenje jedinstva potreban je ključ. Otkrile su ga u Isusu raspetom i napuštenom koji na križu vapi: ”Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio” i sklapa ponovno jedinstvo s Bogom i među nama. Od tada otkrivamo njegovo lice u našim osobnim bolima i bolima drugih, u svim većim i manjim podjelama u svijetu i u Crkvi, nastojeći ih učiniti svojima.

Ideja novog Pokreta brzo je zaživjela. Za kratko vrijeme u Trentu je Pokret okupio više stotina pripadnika kojima je sve bilo zajedničko, a zapovijed ljubavi vrhovno pravilo života.

Širenje pokreta

Po završetku rata Pokret se počeo širiti po cijeloj Italiji, zatim po Europi i na ostale kontinente.

Srce Pokreta su fokolarini laici, muškarci i žene, posvećene osobe sa zavjetima. Oni žive u malim zajednicama, tzv. fokolarima po uzoru na nazaretsku obitelj u kojoj je temelj Isusova stalna prisutnost. U zajednice su uključene i osobe u braku. Zatim tu je i grana volontera. To su laici koji se zalažu za preobrazbu ljudskog društva na planu rada, ekonomije, zdravstva, školstva, medicine, politike, umjetnosti...

U Pokret su uključeni mladi i djeca, Gen – nova generacija, koji žele živjeti Evanđelje u svakodnevnom životu.

U Djelu nalaze svoje mjesto i biskupi, svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi i sjemeništarci.

Unutar Pokreta javljaju se još neki projekti s posebnim naglascima: Novo čovječanstvo, Nove obitelji, Mladi za ujedinjeni svijet, Djeca za jedinstvo, Nove župe itd.

Djelo se posebno zalaže za dijalog na četiri područja: dijalog unutar Katoličke crkve, ekumenski dijalog, dijalog s drugim religijama i dijalog sa svim ljudima dobre volje.

U okviru Marijinog Djela nikla su i 24 gradića, malenih modela društva koje želi živjeti Evanđelje. Jedan od takvih gradića je i u Križevcima u blizini Zagreba.

Pokret u našoj biskupiji

U Subotičkoj biskupiji je Djelo u minijaturi prisutno u svim nabrojenim oblicima djelovanja. Djelo organizira susrete posvećene formaciji i evangelizaciji, a ostvaruje i konkretne projekte na socijalnom području: pomoć izbjeglicama i siromašnima, kumstva, sudjelovanje u ekonomiji zajedništva – novom vidu ekonomije gdje se profit stavlja u korist siromašnih.

Revija Novi svijet i mjesečnik Riječ života također doprinose širenju duhovnosti Djela i pomažu u osobnom i zajedničkom hodu na putu konkretnog življenja Evanđelja za bolji, novi, ujedinjeni svijet.


Izrada: [Tipp-Topp System]